Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich. 3. Stanisław Serafin Jagodyński jako redaktor wydania Przypowieści polskich Salomona Rysińskiego z roku 1620

Radosław Grześkowiak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.