„Święta, wielka i trudna robota”. Uwagi o kontekstach gatunkowych Nowego zaciągu Wacława Potockiego 

Agnieszka Czechowicz

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.