Klasyczna monografia historycznoliteracka nie jest formą niemożliwą

Krzysztof Obremski

Abstrakt

RECENZJA: Grzegorz Trościński, Okolicznościowa poezja polityczna okresu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.