Problemy metodologiczne w identyfikacja anonimów typograficznych na podstawie druków krakowskich z lat 1601–1620

Agnieszka Franczyk-Cegła

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.