The Revival of the Rhetorical Phoenix. Iwona Słomak, „Phoenix rhetorum” Jana Kwiatkiewicza. Wprowadzenie – przekład – opracowanie (“Phoenix rhetorum” by Jan Kwiatkiewicz. Introduction—translation—edition), the Faculty of Polish Studies, University of Warsaw, Warsaw 2016

Wojciech Ryczek

Abstrakt

* The study was conducted under the Research Grant entitled Politropia: wczesnonowożytne teorie i koncepcje figuratywności (Politropia: Early modern theories and concepts of figurativeness), financed by the National Science Centre under Decision DEC-2013/11/D/HS2/04529. Polish version: W. Ryczek, “Odrodzenie retorycznego feniksa”, Terminus 19/2(43) (2017), pp. 469–476.

 

Publication of this paper was financed by the Ministry of Science and Higher Education uder the grant 643/P-DUN/2018.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.