The “Lublin Old-polish Library” Series

Magdalena Komorowska

Abstrakt
* Polish text: M. Komorowska, “Seria «Lubelska Biblioteka Staropolska,»” Terminus 25/14 (2012), pp. 265–268.
 

Publication of this paper was financed by the Ministry of Science and Higher Education uder the grant 643/P-DUN/2018.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.