Londyński smog (William M. Cavert, The Smoke of London. Energy and Environment in the Early Modern City, Cambridge University Press, Cambridge 2016)

Wawrzyniec Miścicki

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.