Marian Malicki, Repertuar Wydawniczy Drukarni Franciszka Cezarego Starszego, 1616–1651 [Franciszek Cezary the Elder’s Printing House, 1616–1651], Kraków, Księgarnia Akademicka 2010 (“Bibliotheca Iagellonica. Fontes Et Studia,” Vol. 17), pp. 800*

Justyna Kiliańczyk-Zięba

Abstrakt

* Polish text: J. Kiliańczyk-Zięba, “Marian Malicki, Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego, 1616–1651. Część 1: Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego, 1616–1651,” Terminus 25/14 (2012), pp. 269–272.

 

Publication of this paper was financed by the Ministry of Science and Higher Education uder the grant 643/P-DUN/2018.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.