Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - Jakub Niedźwiedź

Sekretarz redakcji - Wojciech Ryczek

Andrzej Borowski

Justyna Kiliańczyk-Zięba

Magdalena Ryszka-Kurczab

Grażyna Urban-Godziek

English Editors - Timothy Hardy, Kaja Szymańska

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.