Lista recenzentów współpracujących

Recenzenci w 2018 roku

Dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Dr hab. Maria Grazia Bartolini (Università degli Studi di Milano, Włochy)

Dr hab. Paweł Bohuszewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. dr hab. Elwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Francesco Cabras (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr Andrea Ceccherelli (Università degli Studi di Bologna, Włochy)

Prof. dr David Frick (University of California, Berkeley, USA)

Dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Joanna Gorecka-Kalita (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr hab. Steffen Huber (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr hab. Michał Janocha, prof. (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Magdalena Komorowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr hab. Jerzy Kroczak (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Roman Krzywy (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab.  Estera Lasocińska, prof. (Instytut Badań Literackich PAN)

Prof. dr hab. Katarzyna Meller (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Jakub Morawiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Magdalena Piskała, prof. (Instytut Badań Literackich PAN)

Prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Jörg Schulte (Universität zu Köln, Niemcy)

Dr hab. Grażyna Urban-Godziek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci w roku 2017

Jerzy Urwanowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Karol Łopatecki, Uniwersytet w Białymstoku

Grzegorz Franczak, Università degli Studi di Milano, Włochy

Dariusz Kupisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski

Wasilij Waronin, Instytut Historii Narodowej Białoruskiej Akademii Nauk, Białoruś

Michał Kurzej, Uniwersytet Jagielloński

Bartosz Awianowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Radosław Skrycki, Uniwersytet Szczeciński

Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Vilniaus Universitetas, Litwa – dainora.pociute@flf.vu.lt

Tomasz Kempa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – tkempa@umk.pl            

Maciej Jochymczyk, Uniwersytet Jagielloński – maciek.jochymczyk@gmail.com

 

Recenzenci w roku 2016

Dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Anna Axer

Dr Michał Czerenkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Hieronim Grala (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. prof. UG Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Steffen Huber (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr hab. prof. UKSW Joanna Komorowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr Magdalena Komorowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Agnieszka Kotlińska-Toma (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. prof. UJ Jakub Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Rafał Szmytka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr Monika Świerkosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr hab. Grażyna Urban-Godziek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Assoc Prof Greg Waite (University of Otago, New Zealand)

 

Recenzenci w roku 2015

prof. Maria BARŁOWSKA (Uniwersytet Śląski)

dr Bartłomiej CZARSKI (Uniwersytet Warszawski)

prof. Feike DIETZ (Universiteit Utrecht)

dr Grzegorz FRANCZAK (Università degli Studi di Milano)

prof. Stefan KIEDROŃ (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Roman KRZYWY (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Mirosław LENART (Uniwersytet Opolski)

prof. Piotr URBAŃSKI (Uniwersytet Szczeciński)

dr Marcin WISŁOCKI (Uniwersytet Wrocławski)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.