Rada naukowa

Bartosz Awianowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Mintautas Čiurinskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, Lietuva
Grzegorz Franczak, Università degli studi di Milano, Italia
David A. Frick, University of California, Berkeley, USA
Radosław Grześkowiak, Uniwersytet Gdański
Roman Krzywy, Uniwersytet Warszawski
Emiliano Ranocchi, Università degli studi di Udine, Italia
Piotr Urbański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.