Call for papers

Szanowni Państwo,

chciałbym Państwa zaprosić do publikowania wyników Państwa badań na łamach naszego kwartalnika „Terminus”. Nasze czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od roku 1999 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizujemy się w literaturze i kulturze wczesnonowożytnej (XV–poł. XVIII w.). Artykuły wydajemy w języku polskim i angielskim. Wszystkie artykuły poddawane są wnikliwemu procesowi recenzyjnemu, dzięki czemu utrzymujemy wysoki poziom wydawanych przez nas artykułów. Nasze czasopismo cieszy się dość wysoką cytowalnością, jest notowane w kilku bazach danych, między innymi ERIH+. Według obecnej listy czasopism punktowanych MNiSW publikacja artykułu w „Terminusie” honorowana jest 14 punktami.

Poniżej przedstawiam Państwu tematykę najbliższych zeszytów oraz terminy składania materiałów:

2016 – miscellanea: wszelkie rozprawy, recenzje lub edycje, których tematyka poświęcona jest literaturze i kulturze wczesnonowożytnej. Termin nadsyłania tekstów: 1 września 2016.

2016 – Kobieta a literatura wczesnonowożytna (mecenaski, czytelniczki, autorki, użytkowniczki tekstu). Zeszyt ten ma na celu odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób kobiety uczestniczyły we wczesnonowożytnej kulturze literackiej? Interesują nas zarówno rozprawy, jak i edycje oraz recenzje publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Termin nadsyłania tekstów: 1 września 2016.

2017 – Reformacja i literatura. Zeszytem tym chcemy upamiętnić pięćsetną rocznicę wystąpienia Marcina Lutra oraz początek wielkich zmian, które rozpoczęły się wraz z reformacyjnymi dyskusjami i polemikami. Termin nadsyłania tekstów: 31 stycznia 2017.

2017 – miscellanea: wszelkie rozprawy, recenzje lub edycje, których tematyka poświęcona jest literaturze i kulturze wczesnonowożytnej. Termin nadsyłania tekstów: 31 stycznia 2017.

2018 – miscellanea: wszelkie rozprawy, recenzje lub edycje, których tematyka poświęcona jest literaturze i kulturze wczesnonowożytnej. Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2017.

2018 – Wczesnonowożytna epika europejska. W zeszycie tym chcemy się przyjrzeć teorii i praktykom pisania literatury epickiej. Interesuje nas genologia, recepcja, rozprzestrzenianie się tekstów, przekłady, obecność w dawnym społeczeństwie i wpływ na rozwój powieści: 30 września 2017.

Informacje dla PT Autorów znajdą Państwo w zakładce „Instrukcje dla Autorów” na stronie czasopisma na portalu Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego:

http://www.ejournals.eu/Terminus/

Zapraszam Państwa na nasze łamy i serdecznie pozdrawiam,

Jakub Niedźwiedź

 

Kontakt z redakcją (wszelkie pytania i zgłaszanie tekstów):

Wojciech Ryczek (wojtek.ryczek@interia.pl)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.