Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Tomasz Kunz
Sekretarz redakcji: Paweł Bukowiec

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 70 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2018, Numer 3 (37) 2018, Studia nad męskościami – rozpoznania i relokacje

Redaktor naczelny: Tomasz Kunz
Sekretarz redakcji: Paweł Bukowiec
Opublikowano online: 12 września 2018

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Socjologiczne studia nad mężczyznami i męskościami w Polsce. Obszary, perspektywy, teorie

Wielogłos, 2018, Numer 3 (37) 2018, s. 1–20
Data publikacji online: 13 października 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.026.10190

Homoseksualność – homofobia – nacjonalizm – męskość. Teoretyczne relokacje

Wielogłos, 2018, Numer 3 (37) 2018, s. 21–35
Data publikacji online: 13 października 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.027.10191

Męskość i mit. Lektury terapeutyczne

Wielogłos, 2018, Numer 3 (37) 2018, s. 37–56
Data publikacji online: 13 października 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.028.10192

Hysteria virilis? Polska historia i histeria Wielkiej Wojny

Wielogłos, 2018, Numer 3 (37) 2018, s. 57–78
Data publikacji online: 13 października 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.029.10193

Recenzje i omówienia

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.