Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Tomasz Kunz
Sekretarz redakcji: Paweł Bukowiec

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2017, Numer 4 (34)

Redaktor naczelny: Tomasz Kunz
Sekretarz redakcji: Paweł Bukowiec
Opublikowano online: 29 marca 2018

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Schulz – pokusa autokreacji

Wielogłos, 2017, Numer 4 (34), s. 1–12
Data publikacji online: 29 marca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.17.024.8531

Bruno Schulz i estetyka tworzenia

Wielogłos, 2017, Numer 4 (34), s. 13–28
Data publikacji online: 29 marca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.17.025.8532

„Sekret życia” i powtórzenie. Wokół „Nemroda” Brunona Schulza

Wielogłos, 2017, Numer 4 (34), s. 29-46
Data publikacji online: 29 marca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.17.026.8533

„Opętani”: żeby nastąpił wybuch, musimy potrząsać całością

Wielogłos, 2017, Numer 4 (34), s. 47-62
Data publikacji online: 29 marca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.17.027.8534

„Czy warto być czystym sceptykiem, bez domieszki?” Tajemnice „Opętanych” Witolda Gombrowicza

Wielogłos, 2017, Numer 4 (34), s. 63-81
Data publikacji online: 29 marca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.17.028.8535

Aleatoryzm kontrolowany

Wielogłos, 2017, Numer 4 (34), s. 83-107
Data publikacji online: 29 marca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.17.029.8536

Co nowego w „teatrze mowy”?

Wielogłos, 2017, Numer 4 (34), s. 109-122
Data publikacji online: 29 marca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.17.030.8537

Recenzje i omówienia

Kryptonimy i echa. Proza Lema jako tekst pamięci. O książce Agnieszki Gajewskiej „Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema”

Wielogłos, 2017, Numer 4 (34), s. 123-133
Data publikacji online: 29 marca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.17.031.8538

Historyczność osobista. O książce Izabeli Szyrokiej „Auto­ biografia i filozofia. Próba filozoficzna rozważenia wzajemnych odnie­ sień na podstawie kilku klasycznych przykładów”

Wielogłos, 2017, Numer 4 (34), s. 135-140
Data publikacji online: 29 marca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.17.032.8539

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.