Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), Poetyka i retoryka gier wideo

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2015

Artykuły

Ilość

Gra w autokreację

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 1–21
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.017.4796

Różnojęzyczność gier wideo a sytuacja gracza. Rozpoznanie wstępne

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 23–39
Data publikacji online: 26 kwietnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.018.4797

Sprawczość i tożsamość w grach eksploracyjnych

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 41–51
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.019.4798

Czas grać jeszcze raz! O nowych parafilmowych strategiach temporalności gier wideo

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 53–62
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.020.4799

Spotkanie z obcym – gra wideo jako metafora przestrzeni współczesnego miasta

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 63–74
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.021.4800

Young man, put your pride on the shelf. Odgrywanie płci, kamp i ironiczna męskość w serii gier tanecznych Just Dance

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 75–86
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.022.4801

"Simowie" na wspak. Gra "This War of Mine" w perspektywie retoryki proceduralnej

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 87–95
Data publikacji online: 26 kwietnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.023.4803

Dyskurs filozoficzny w grach wideo. Wybrane konteksty w grach Wiedźmin 3: Dziki Gon, The Stanley Parable oraz The Talos Principle

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 97–110
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.024.4802

Szymborska raz jeszcze. O książce "Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej" pod redakcją Joanny Grądziel-Wójcik i Krzysztofa Skibskiego

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 111–119
Data publikacji online: 26 kwietnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.025.4804

Obraz rozproszony. O książce Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewiczapod redakcją Tomasza Kunza i Joanny Orskiej

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 121–128
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.026.4805

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.