Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27), Literatura dziecięca - od nowa

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 20 sierpnia 2016

Artykuły

Ilość

Literatura dziecięca –  pomiędzy literaturą światową i globalną

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27), s. 1–15
Data publikacji online: 20 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.001.5355

„Konstantynku, drogi synku…” Niderlandzkie piśmiennictwo dla dzieci i o dzieciach do końca XVII wieku

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27), s. 17–39
Data publikacji online: 20 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.002.5356

Kategoria mimesis i poza nią. Góry fantastyczne i ich funkcja w „mapowaniu  świata” we współczesnej literaturze dla młodego odbiorcy

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27), s. 41–64
Data publikacji online: 20 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.003.5357

Kleks w tekście, tekst o Kleksie. Metaforyka i intertekstualność w cyklu powieściowym Jana Brzechwy

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27), s. 65–81
Data publikacji online: 20 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.004.5358

Baśń o Kopciuszku w odbiorze dorosłych czytelników. Próba empirycznego badania recepcji

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27), s. 83–98
Data publikacji online: 20 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.005.5359

Baśń jako metafora całości ludzkiego doświadczenia. O książce Jadwigi Wais Bracia Grimm i Siostra Śmierć

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27), s. 99–109
Data publikacji online: 20 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.006.5360

Siebie w laboratorium humanistycznym. O książce Romy Sendyki Od kultury ja do kultury siebie

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27), s. 111–116
Data publikacji online: 20 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.007.5361

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.