Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29)

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 28 lutego 2017

Artykuły

Ilość

Synekdochy Wisławy Szymborskiej

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 1–14
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.016.6400

Wisława Szymborska – o antropocentryzmie bez przesady

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 15–26
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.017.6401

Sny (u) Szymborskiej

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 27–40
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.018.6402

Szymborska Zen?

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 41–54
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.019.6403

„Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce”. Afektywny potencjał poezji Wisławy Szymborskiej

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 55–74
Data publikacji online: 7 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.020.6404

Dotyk metafory. O metapoetyckich aspektach dotyku (głównie) w Sadzie rozstajnym Bolesława Leśmiana

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 75–92
Data publikacji online: 7 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.021.6405

„Wegetatywne i telluryczne ingrediencje”. Obraz wstrętu w opowiadaniach Sierpień i Pan Brunona Schulza

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 93–112
Data publikacji online: 7 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.022.6406

Kamień odrzucony? Postsekularyzm jako perspektywa interpretacyjna literatury i kultury polskiej

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 113–130
Data publikacji online: 7 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.023.6407

Bóg, język i wspólnota. O książce Piotra Bogaleckiego Szczęśliwe winy teolingwizmu

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 131–138
Data publikacji online: 7 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.024.6408

Literacka po-romantyczność. O książce Arkadiusza Bagłajewskiego Obecność romantyzmu

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 139–146
Data publikacji online: 7 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.025.6409

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.