Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2016, Numer 4 (30)

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2017

Artykuły

Ilość

Centrum i peryferie. „Król w Nieświeżu” Józefa Ignacego Kraszewskiego i polska kultura operowa XVIII wieku

Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), s. 1–21
Data publikacji online: 19 maja 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.026.6854

„Szlachetny złoczyńca” i „spółczesne wypadki”, czyli romantyzm i polityka w teatrze muzycznym XX wieku (wokół „Śmierci Klinghoffera” Johna Adamsa)

Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), s. 23–46
Data publikacji online: 19 maja 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.027.6855

Między „swoim” a „obcym”: figura pośrednika w powieściach „Świat Rocannona” Ursuli K. Le Guin i „Pan Lodowego Ogrodu” Jarosława Grzędowicza

Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), s. 47–67
Data publikacji online: 19 maja 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.028.6856

Czujność, czułość

Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), s. 69–79
Data publikacji online: 19 maja 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.029.6857

Wojaczek wśród najmłodszych

Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), s. 81–89
Data publikacji online: 19 maja 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.030.6858

Widma, zjawy i nawiedzone wiersze, czyli o poezji Romana Honeta

Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), s. 91–109
Data publikacji online: 19 maja 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.031.6859

Niepełnosprawność w polskiej literaturze dla dzieci XIX wieku

Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), s. 111–126
Data publikacji online: 19 maja 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.032.6860

Prezentacje

Kategoria Post-Blackness jako próba współczesnej redefinicji czarnej tożsamości

Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), s. 127–149
Data publikacji online: 19 maja 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.033.6861

Wydarzenia

Wystąpinie uhonorowanej tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Marii Delaperriere

Wielogłos, 2016, Numer 4 (30), s. 151–158
Data publikacji online: 19 maja 2017

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.