Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), Tadeusz Boy-Żeleński: potyczki, rewizje, powroty

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 6 maja 2016

Artykuły

Ilość

Kłopoty z polskością. Boy i Mickiewicz

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 1–11
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.027.5144

Tadeusz Boy-Żeleński widziany oczami Antoniego Słonimskiego

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 13–22
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.028.5145

Boy-Żeleński i Cat-Mackiewicz

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 23–31
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.029.5146

(Niebyła) debata o (nie)dojrzałości kultury:  Karol Irzykowski wobec Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 33–44
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.030.5147

Tadeusza Boya-Żeleńskiego proces z krakowskim „Czasem” o prawa autorskie

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 45–58
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.031.5148

“Patch and Diamond.” Norwid, Hopkins, Dickinson and Their New Poetics

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 59–73
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.032.5149

Boy-Żeleński et Przybyszewski: regards croisés

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 75–85
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.033.5150

Transkuturowość: od koncepcji Wolfganga Welscha do Transkulturowej historii literatury

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 87–107
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.034.5151

Brakująca część historii (literatury). O książce Marty Baron-Milian Wat plus VAT

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 109–123
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.035.5169

Zapomniana rewolucja? Nie i tak. O książce Agaty Araszkiewicz Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 125–132
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.036.5170

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.