Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2016, Numer 2 (28)

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 30 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Literatura polsko-rusko-rosyjska?

Wielogłos, 2016, Numer 2 (28), s. 1–26
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.008.5898

Wielojęzyczność w kontekście akademickim:  sieci naukowe, samodoskonalenie i polityka w Wilnie (w końcu XVIII i pierwszych dekadach XIX wieku)

Wielogłos, 2016, Numer 2 (28), s. 27–62
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.009.5899

Światy równoległe. O dwujęzyczności i polifonii kulturowej w twórczości Andrzeja Buszy

Wielogłos, 2016, Numer 2 (28), s. 63–79
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.010.5900

Tekstowa wielojęzyczność jako zapisywanie miejsca.  Regionalizm, polikulturowość i wielojęzyczność nowej literatury z Europy Środkowej

Wielogłos, 2016, Numer 2 (28), s. 81–98
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.011.5901

Bejn polanit le`iwrit. O polsko-hebrajskim bilingwizmie literackim w Izraelu. (Rekonesans)

Wielogłos, 2016, Numer 2 (28), s. 99–123
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.012.5902

Jak uratować pogranicze?  O teoretycznych modach i metodologicznych pułapkach

Wielogłos, 2016, Numer 2 (28), s. 125–144
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.013.5903

Z powrotem do (źródła) rzeczy.  O książce Edyty Sołtys-Lewandowskiej O „ocalającej nieporządek rzeczy” polskiej poezji metafizycznej i religijnej drugiej połowy XX wieku i  początków XXI wieku

Wielogłos, 2016, Numer 2 (28), s. 145–154
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.014.5904

Działania na górze Syzyfa. Przeciw „brykom” z człowieka. O książce Anny Janus-Sitarz W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje

Wielogłos, 2016, Numer 2 (28), s. 155–166
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.015.5905

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.