Artykuły

Ilość

Świadomośc krytyki - ankieta „Wielogłosu”

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 6-37
Data publikacji online: 31 marca 2011

Co to znaczy dzisiaj być polskim krytykiem?

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 39-50
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0313

Polityczna, niepartyjna

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 51-58
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0314

Literatura, feminizm, krytyka – inne konstelacje?

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 59-72
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0315

Krytyka teatralna w fazie przebudowy

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 74-84
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0316

Próby nowej krytyki

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 85-95
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0317

Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 96-111
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0318

Zróżnicowane czytanie (przeł.Tomasz Cieślak-Sokołowski)

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 113-135
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0319

Jak czytać współcześnie współczesną poezję? Kilka uwag o strategii krytycznej Marjorie Perloff

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 136-147
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0320

Moje zdziwienia – Czy to poezja?

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 177-178
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0324

Moje zdziwienia – Spóźnione glosy do wywiadu o historii

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 179-181
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0325

Moje zdziwienia - Antyteoretyczna teoria

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 181-187
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0326

Omówienia, recenzje, rozbiory

Krytyka powodowana gniewem (O Antologii dwudziestowiecznego pamfletu polskiego w opracowaniu Doroty Kozickiej)

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 149-154
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0321

Doczytywanie Błońskiego: krytyk intymny (O książkach Jana Błońskiego Gospodarstwo krytyka. Pisma rozproszone i Błoński przekorny. Dzienniki. Wywiady w wyborze i opracowaniu Mariana Zaczyńskiego)

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 155-164
Data publikacji online: 31 stycznia 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0322

Chybiona rewolucja (O Zwrocie politycznym Igora Stofiszewskiego)

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 165-175
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0323

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.