Artykuły

Ilość

Edytorstwo – wiedza i umiejętność

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 157-164
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.012.0867

Współczesne edytorstwo to złożona całość

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 165-172
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.013.0868

Dezyderata edytora tekstów dawnych: głos minorowy

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 173-180
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.014.0869

Nadzieje i obawy edytorstwa

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 181-183
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.015.0870

Kilka myśli co nienowe i niemiłe

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 185-189
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.016.0871

Między konwencją drukarską a fonetyką dawnego języka

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 191-198
Data publikacji online: 2 września 2013
DOI 10.4467/2084395XWI.12.017.0872

Bibliolog na rozdrożu. Jak można dzisiaj badać stare druki?

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 199-210
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.018.0873

Inna Kamieńska. Od Białego rękopisu do wiersza ostatniego

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 211-227
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.019.0874

Kodeks w kryzysie. Dematerializacja książki (przekład Michał Choptiany)

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 229-264
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.020.0875

Moje zdziwienia: Chybione komplikacje / O recenzji napisanej nieuprzejmie

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 279-283
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.023.0878

Omówienia, recenzje, rozbiory

Tekstologia wyłożona modo italico (O książce Alfredo Stussiego „Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii”)

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 265-272
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.021.0876

Edytorstwo z historią w tle. (O książkach Ann Blair „Too Much to Know..” i Anthony’ego Graftona „The Culture of Correction...”)

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 273-277
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.022.0877

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.