Pamięci Anioła. Jedenaście uwag o Janie Błońskim czytającym Baczyńskiego

Marian Stala

Abstrakt

To the memory of the Angel. Eleven remarks on Jan Błoński reading Baczyński

Jan Błoński’s essay Pamięci Anioła (To the memory of the Angel) is one of the most remarkable examples of his exceptional art of interpretation. Błoński rejects the earlier readings of Krzysztof Kamil Baczyński’s poetry, and points at religious problems as its key issue.

 

Słowa kluczowe: Błoński Jan, sztuka interpretacji, Baczyński Krzysztof Kamil, poezja czasów niemieckiej okupacji, poezja religijna

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.