Peryferie literatury Zagłady. O książce Aleksandry Ubertowskiej Holokaust. Auto(tanato)grafie

Karolina Koprowska

Abstrakt

Peripheries of the Holocaust literature

The article is a review of Aleksandra Ubertowska’s book Holokaust. Auto(tanato)grafie which analyses the Holocaust literature, especially autobiographical narratives, introducing an opposition between “centre” and “periphery,” as well as the notion of “auto(tanato)graphy.” Ubertowska focuses on three genres: essay, literary representations of women’s war experience and autobiographies of the Holocaust historians, which she describes as “peripheral” and “controversial.” The main aim of the review is to present values and doubts about Ubertowska’s conception and to supplement it by the comitted issues and remarks about the current situation of the Holocaust literature.

 

Słowa kluczowe: Ubertowska Aleksandra, literatura Holokaustu, autobiografia, peryferie, centrum
References

Bibliografia

Czapliński P., Zagłada i profanacje, „Teksty Drugie” 2009, nr 4.

Karwowska B., Ciało, seksualność, obozy zagłady, Kraków 2009.

Kremer S.L., Women’s Holocaust Writing: Memory and Imagination, Lincoln 1999.

Kulka O.D., Pejzaże metropolii śmierci. Rozmyślania o pamięci i wyobraźni, przeł. M. Szczubiałka, Wołowiec 2014.

Milchman A., Rosenberg A., Holocaust – kwestia wyjątkowości [w:] iidem, Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia, przeł. L. Krowicki, J. Szacki, Warszawa 2003.

O zmierzchu postmodernizmu, krytycznej nadziei i o tym, co nam zostawiła Zagłada. Z Ewą Domańską rozmawia Jacek Leociak, „Zagłada Żydów. Studia i materiały. Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN” 2011, nr 7.

Ofer D., Weitzman L., Women in the Holocaust: „The Role of Gender in the Holocaust”, New Haven 1998.

Stosowność i forma. Jak opowiadać o zagładzie?, red. K. Chmielewska, M. Głowiński, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2006.

Stöcker-Sobelman J., Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau, Warszawa 2012.

Ubertowska A., Krzepiąca moc kiczu. Literatura Holokaustu na (estetycznych) manowcach, „Zagłada Żydów. Studia i materiały. Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN” 2010, nr 6.

Ziębińska-Witek A., Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 2005.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.