Na marginesie i w szczelinie przeciw terrorowi faktu. O książce Aleksandry Ubertowskiej Holokaust. Auto(tanato)grafie

Katarzyna Pawlicka

Abstrakt

Aside and in a Slot against the Terror of the Fact

The text is an extensive review of the book by Aleksandra Ubertowska  titled “The Holocaust. Auto (tanato) graphies.” It underlines, first of all, topics related to the diversity of possible representations of the Annihilation and the revision of the views of the researchers who approach fictionalisation of that event in an orthodox way. The author tries to approach critically Ubertowska’s concept as well as her outlook on representations of the Holocaust. She also looks at the terminology used in the book and seizing the opportunity she presents attitudes of other researchers dealing with this subject, which are very far different from each other sometimes. Therefore the text broaches such issues as: inexpressibility of the Holocaust, ethics of representation, postmemory, dual status of a historian and a participant.

Słowa kluczowe: Ubertowska Aleksandra, Zagłada, reprezentacja, etyka, postpamięć, autobiografia
References

Bibliografia

Agamben G., Co zostaje z Auschwitz, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.

Ankersmit F., Pamiętając Holokaustu: żałoba i melancholia, przeł. A. Ajschtet, A. Kubis, J. Regulska [w:]idemNarracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, Kraków 2004.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005.

Kulka O.D., Pejzaże metropolii śmierci, Wołowiec 2014.

Lyotard J.-F., The Different: Phrases in Dispute, przeł. G. Van Den Abbele, Minneapolis 1996.

Rosenberg G., Krótki przystanek w drodze z Auschwitz, Wołowiec 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.