Artykuły

Ilość

Literacki postsekularyzm Johna McClure’a

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 1–12
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.011.4365

Literackie kryptoteologie nowoczesności, czyli o pierwszeństwie świata

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 13–28
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.009.4363

Romantyzm postsekularny – przypadek Shelleya

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 29–45
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.010.4364

Czwarty wymiar. Poezja R.S. Thomasa wobec pytania o (nie)obecność

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 47–62
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.012.4366

Przetworzenie to jeszcze nie powrót. O jednym wierszu Witolda Wirpszy (i wszystkich innych polskich wierszach postsekularnych)

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 63–84
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.013.4367

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.