Artykuły

Ilość

Romantyzm postsekularny – przypadek Shelleya

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 29–45
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.010.4364

Przetworzenie to jeszcze nie powrót. O jednym wierszu Witolda Wirpszy (i wszystkich innych polskich wierszach postsekularnych)

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 63–84
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.013.4367

Literackie kryptoteologie nowoczesności, czyli o pierwszeństwie świata

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 13–28
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.009.4363

Literacki postsekularyzm Johna McClure’a

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 1–12
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.011.4365

Czwarty wymiar. Poezja R.S. Thomasa wobec pytania o (nie)obecność

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 47–62
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.012.4366

Recenzje i omówienia

Wspólna historia, wspólna kultura. O książce Polacy – Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie pod redakcją Eugenii Prokop-Janiec

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 105–108
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.016.4370

Peryferie literatury Zagłady. O książce Aleksandry Ubertowskiej Holokaust. Auto(tanato)grafie

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 85–95
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.014.4368

Na marginesie i w szczelinie przeciw terrorowi faktu. O książce Aleksandry Ubertowskiej Holokaust. Auto(tanato)grafie

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 97–104
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.015.4369

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.