Baśń jako metafora całości ludzkiego doświadczenia. O książce Jadwigi Wais Bracia Grimm i Siostra Śmierć

Urszula Łosiowska

Abstrakt

The fairy-tale as a metaphor for the whole of human experience


This article treats about the book The Brothers Grimm and the Sister Death of Jadwiga Wais, which is about circumstances attending a passing, inalienable subjectivity of moribund, ways of handling with the fear of death, and interprets selected writings of Wilhelm and Jacob Grimm. The fairy-tale serving a therapeutic and compensatory functions and being a narration, can be and it is the very important element of education not only to life, but also to death understood as an immanent part of lifetime. It is also part of children’s literature focusing on death issue and facing with often parents and teachers helplessness with conversations about this difficult theme. Fairy-tales by using metaphors have an ability of gradually uncovering next, important for development contents, which have also cognitive nature, and answer the individual fear of Unknown.

 

Słowa kluczowe: Wais Jadwiga, bracia Grimm, śmierć, baśń, dziecko, wychowanie
References

Ariès Ph., Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 2011.
Ars moriendi. Ars vivendi. Ars educandi, red. Z. Rudnicki, Poznań 2012.
Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł., wprowadzenie, objaśnienia i posłowie D. Danek, Warszawa 2010.
Binnebesel J., Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci, Toruń 2013.
Grimm W. i J., Baśnie dla dzieci i dla domu, przeł. E. Pieciul-Karmińska, t. 1–2,
Poznań 2010.
Kubiak A.E., Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności, Kraków 2014.
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, Rzeszów 2012.
Porozmawiajmy o śmierci…, red. B. Antoszewska, J. Binnebesel, Olsztyn 2014.
Propp W., Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2003.
Trzciński Ł., Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej, Kraków 2006.
Wais J., Bracia Grimm i Siostra Śmierć. O sztuce życia i umierania, Warszawa 2014.
Wais J., Ścieżki baśni. Symboliczne wędrówki do wnętrza duszy, Warszawa 2007.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.