Czujność, czułość

Jerzy Franczak

Abstrakt

Vigilance, tenderness


The paper is an attempt to interpret a poem by Julian Kornhauser, usually read as a manifesto of the new poetry rejecting social obligations, so important for the so-called New Wave generation. This interpretation aims to highlight hidden contradictions between the critique of the propagandist manipulation and the need to describe the personal experience. Kornhauser makes here a turn towards aesthetics as aisthesis, understood in its original meaning by Baumgarten and rediscovered in modern philosophy (for example by Mike Dufrenne), and opens up his poem to the sensible world.
 

Słowa kluczowe: Julian Kornhauser, poezja polska po 1945 roku, Nowa Fala, aisthesis
References

Bandura A., Αἴσθησιςs. Zmysłowość i racjonalność w estetyce tradycyjnej i współ-czesnej,Kraków 2013.

Barańczak S., Etyka i poetyka, Kraków 2009.

Barańczak S., Wiersze zebrane, Kraków 2007.

Biedrzycki K., Do rzeczy, do czasu [w:] Było nie minęło. Antologia tekstów krytycz-nych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera,red. A. Gleń,Opole 2011.

Burska L., Awangarda i inne złudzenia. O pokoleniu ’68 w Polsce, Gdańsk 2012.

Gleń A., „Marzenie, które czyni poetą…” Autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana Kornhusera, Kraków 2013.

Głowiński M., Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe,Kraków 2009.

Głowiński M., Peereliada. Komentarze do słów 1976–1981, Warszawa 1993.

Jarosz A.B., Marzec w prasie [w:] 1968. Trzydzieści lat później, t. 1: Referaty, red. M. Kula, P. Ośka, M. Zaremba, Warszawa 1998.

Kornhauser J., Międzyepoka. Szkice o poezji i krytyce, Kraków 1995.

Kornhauser J., Postscriptum. Notatnik krytyczny, Kraków 1999.

Kornhauser J., Światło wewnętrzne,Kraków 1984.

Kornhauser J., Zjadacze kartofli, Kraków 1978.

Kozaczewski J., Polska tradycja literacka w poetyce Nowej Fali. O poezji Stanisława Barańczaka, Juliana Kornhausera, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajew-skiego,Kraków 2004.

Nyczek T., Ucieczka od wolności [w:] idem, Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół „Pokolenia 68”, Londyn 1985.

Sławiński J., Rzut oka na poezję polską w latach 19451980[w:] idem, Przypadki poezji,Kraków 2001.

Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1995.

Sommer P., Nie okrzyczane zwycięstwo zjadaczy kartofli [w:] Było nie minęło. Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera,red. A. Gleń,Opole 2011.

Thom F., Drewniany język,przeł. I. Bielicka, Warszawa 1990.

Tokarz B., Poetka Nowej Fali,Katowice 1990.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.