Polska Szeherezada potrafi mówić, czyli o brzemieniu erudycji

Dorota Kołodziejczyk

Abstrakt

Polish Shahrazad Can Speak, or the Burden of Erudition

The article is a critical discussion of Dorota Wojda’s book Polska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej (Wydawnictwo UJ, Kraków 2015). The analysis tests theses posed by the Author and methods proposed to investigate the encounters with the Other in Polish literature and culture that constitute the object of examination of the work. The discussion contextualizes some of the postcolonial terms and perspectives applied in Wojda’s work.

Słowa kluczowe: studia postkolonialne, studia postzależnościowe, komparatystyka
References

Bhabha H., Miejsca kultury, przeł. T. Dobrogoszcz, Kraków 2012.

Loomba A., Kolionializm/postkolonializm, przeł. N. Bloch, Poznań 2011.

Mani L., Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India, Berkeley–Los Angeles 1998.

Mohanty Ch.T., Under Western Eyes” Revisited, „Signs: Journal of Women in Culture and Society” 2002, vol. 28, nr 2.

Pratt M.L., Arts of the Contact Zone, „Profession” 1991, vol. 1, nr 1.

Said E., Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Warszawa 2010.

Said E., The World, the Text, and the Critic, Cambridge (Mass.) 1983.

Skórczewski D., Teorialiteraturadyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin 2013.

Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą,
Kraków 2011.

Spivak G.Ch., Death of a Discipline, New York 2003.

Spivak G.Ch., In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, London–New York 1998.

Thomson E., Trubadurzy Imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Kraków 2000.

Zarycki T., Ideologies of Eastness in East-Central Europe, London–New York 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.