Euromajdan – zaangażowanie – literatura. O kształtowaniu się postaw społecznych „Młodej Ukrainy” na przykładzie pisarstwa Andrija Lubki

Dezydery Barłowski

Abstrakt

Euromaidan – Commitment – Literature, or How Social Attitudes of the “Young Ukraine” Generation Were Formed (the Case of Andriy Lyubka’s Poetry)

This article is an attempt to describe the great social changes of the young Ukrainian generation (“Young Ukraine”) in the second decade of the 21st century and to present Andriy Lyubka’s writing as an example of this social phenomenon. In the first part of the article I explain my understanding of the term “Young Ukraine.” In the second part I present a socio-literary analysis of Lyubka’s writing in view of the political developments in Ukraine (especially during the Euromaidan Revolution). The third part outlines the conclusions

Słowa kluczowe: Euromajdan, literatura, zaangażowanie, Ukraina, Andrij Lubka
References

Andrij Lubka: W żytti ja matiukajusia znaczno czastisze, niż u wirszach [wywiad], http://vgolos.com.ua/articles/andriy_lyubka_v_zhytti_ya_matyukayusya_znachno_chastishe_nizh_u_virshah_107889.html [dostęp: 5.08.2017].

Andruchowycz J., Ukraińska geopolityka, przeł. O. Hnatiuk [w:] Sny o Europie, wybór i red. O. Hnatiuk, Kraków 2005.

Barańska K., Chervinska J., Kultura na Euromajdanie, „Zarządzanie w Kulturze” 2014, t. 15, z. 4.

Drewnićkyj J., Wołodymyr Starosolśkyj: hromadśko-polityczna ta naukowa dijalnist´ (1878–1942), peredm. I.J. Rajkiwśkyj, Ternopil 2012.

Eco U., Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996.

Franko I., Mołoda Ukrajina, cz. 1: Prowidni ideji i epizody, Lwiw 1910.

Iwanczenko J., Łyszajet´sia posmijatysia i powisytysia, http://www.bbc.com/ukrainian/society/ 2015/11/151118_book_2015_reader_review_lyubka_ms?SThisFB [dostęp: 6.08.2017].

Kundera M., Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, przeł. L.M., „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5.

Kwiatkowska-Moskalewicz K., Zabić smoka. Ukraińskie rewolucje, Wołowiec 2016.

Lewyćkyj K., Istorija politycznoji dumky hałyćkych Ukrajinciw 1848–1914, Lwiw 1926.

Lubka A., Karbid, albo niewiarygodne tragikomiczne przygody pewnego szlachetnego człowieka i całej zgrai łajdaków, którzy szturmowali granicę wodą, niebem i lądem, aż doprowadzili bohatera do podziemnego królestwa cieni, przeł. B. Zadura, Lublin 2016.

Lubka A., Killer, przeł. B. Zadura, Wrocław 2013.

Lubka A., Kimnata dla peczali, Czerniwci 2016.

Lubka A., Lenin, przeł. B. Zadura, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/lenin/ 
[dostęp: 5.08.2017].

Lubka A., Na Jewromajdan!, http://lyubka.net.ua/index.php/news/173-na-yevromaidan [dostęp: 6.08.2017].

Lubka A., Narodowy Związek Pisarzy Ukrainy, przeł. B. Zadura, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/narodowy-zwiazek-pisarzy-ukrainy/ [dostęp: 5.08.2015].

Lubka A., Saudade, Czerniwci 2017.

Lubka A., Sorok baksiw plus czajowi, Czerniwci 2012.

Lubka A., Spati z żinkamy, Czerniwci 2014.

Lubka A., TERORYZM, Użhorod 2008.

Lubka A., Ukraińska literatura współczesna. Literatura, która odnosi większe sukcesy niż jej naród, przeł. P. Jarosz [w:] Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie, red. prowadzący P. Laufer, przeł. A. Chłopik et al., Lublin 2012.

Lubka A., Wisim misiaciw szyzofreniji, Użhorod 2007.

Lubka A., [wiersze], przeł. A. Kamińska [w:] Dolky pomarancz: Nowa ukrajinśka poezija = Cząstki pomarańczy: Nowa poezja ukraińska, wybór i oprac. A. Kamińska, Warszawa–Kraków 2011.

Majboroda O., Etnonacionalna polityka i perspektywy etnonacionalnoho pozwitku w Ukrajini, „Suczasnist´” 1995, nr 12.

młoda ukraina [sic! – red.], [rozmowa z Y. Krivich], https://i-d.vice.com/pl/article/kzb3dm/mloda-ukraina [dostęp: 9.08.2017].

Młoda Ukraina: wybór nowel, wybór i przekł. W. Orkan, Warszawa 1908.

MTV zamiast pierwszego sekretarzaz O. Bojczenką rozmawiają Z. Rokita, Z. Szczerek, „Nowa Europa Wschodnia” 2014, nr 6.

Nebesna Sotnia. Antołohija majdaniwśkych wirsziw, oprac. L Woronczuk, Czerniwci 2014.

Olszewski T.A., Pokłosie Majdanu. Ukraińskie społeczeństwo dwa lata po rewolucji, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-03-04/poklosie-majdanu-ukrainskie-spoleczenstwo-dwa-lata-po-rewolucji#_ftn10 [dostęp: 9.08.2017].

Piechal T., Rozczarowania i obawy – nastroje społeczne na Ukrainie, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-01-14/rozczarowania-i-obawy-nastroje-spoleczne-na-ukrainie [dostęp: 9.08.2017].

Riabchuk M., Revolution in Ukraine: Take three, http://www.eurozine.com/revolution-in-ukraine-take-three [dostęp: 9.08.2017].

Riabczuk M., Dwie Ukrainy, przeł. M. Dyhas et al., Wrocław 2005.

Smoleński P., Szcze nie wmerła i nie umrze. Rozmowa z Jurijem Andruchowyczem, Wołowiec 2014.

Starowojt I., [Chłoptasie-dyplomaci z emocjami emu] [w:] Wschód–Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy: Antologia [wybór, przekł. i wstęp. A. Kamińska], Bydgoszcz 2015.

Stokfiszewski I., Zwrot polityczny, Warszawa 2009.

Suprunenko O., Pro „Karbid”, jakyj ne wybuchnyw w misti Zolmana B., http://www.mukachevo.net/ua/news/view/135435-Про-Карбід-який-не-вибухнув-в-місті-Золтана-Б [dostęp: 6.08.2017].

Tarasenko O., „Karbid”, abo bandytśka korporacija łehalizowana suspilstwom, http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/09/22/074229.html [dostęp: 6.08.2017].

Werwes H., adysław Orkan i ukrajinśka literatura: literaturnio-krytycznyj narys, Kyjiw 1962.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.