„Re-kreacje” prozy Tadeusza Konwickiego w twórczości Jurija Andruchowycza. Mała apokalipsa a Moscoviada

Urszula Pieczek

Abstrakt

“Re-creating” Tadeusz Konwicki’s Fiction: Little apocalypse and Yurii Andrukhovych’s Moscoviada

On the basis of a comparative analysis of the worlds presented in Moscoviada by Yurii Andrukhovych and in the Little Apocalypse by Tadeusz Konwicki the article demonstrates the meaning of “metaphorical translation.” Using the category proposed by Joseph Brodsky, the author of the article shows how similar characters, who search for their identities, are presented in both books.
Słowa kluczowe: przekład metaforyczny, imperium, literatura ukraińska, komunizm
References

Andruchowycz J., Moscoviada, przeł. P. Tomanek, wyd. 2, Wołowiec 2004.

Balbus S., Między stylami, Kraków 1996.

Bereś S., Archipelagi milczenia, „Odra” 1995, nr 4.

Bratkowski P., Moscoviada. Powieść grozy, Jurij Andruchowycz, „Gazeta Wyborcza”, 19.01.2001, http://wyborcza.pl/1,75517,108282.html [dostęp: 23.10.2017].

Brodski J., Dziecko cywilizacji, przeł. K. Tarnowska, A. Konarek [w:] idemMniej
niż ktoś
, Kraków 2006.

Cieplińska J., Gry i idee, czyli biograficzne wariacje Tadeusza Konwickiego, „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1: Konwicki, red. P. Kaniecki, J. Speina, P. Czapliński, Tadeusz Konwicki, Poznań 1994.

Charczuk R., Suczasna ukajinśka proza: Postmodernyj period, Kyjiw 2008.

Eco U., Doświadczenie przekładu, „Teksty Drugie” 2006, nr 6.

Gawliński S., Przemiany powieści Tadeusza Konwickiego, „Ruch Literacki” 1981, nr 6.

Hnatiuk А., Wstupna stattia [w:] J. Andruchowycz, Romany, Kyjiw 1997.

Hnatiuk O., Pożegnanie z Imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003.

Hundorowa T., Postmodernistśka fikcija Jurija Andruchowycza z postkolonialnym znakom zapytannia, „Suczasnist” 1993, nr 9.

Jarzębski J., Dookoła Moskwy, dookoła świata, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 16.

Jarzębski J., KonwickiProfecja i apokalipsa [w:] idemPożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Warszawa 1998.

Klejnocki J., Moskiewska odyseja, „Nowe Państwo” 2001, nr 1.

Kołoszuk N., „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego jako antyutopijny model rzeczywistości w pamiętnikarskiej prozie sześćdziesiątników ukraińskich [w:] Polska–Ukraina. Dialog kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29–30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, red. W. Piotrowski, przeł. W. Pasiecznik, S. Szarypkin, Piotrków Trybunalski 2005.

Konwicki T., Ja pisaw bez bud-jakych ohladok na cenzuru, pidhotuwaw M. Riabczuk, „Wseswit” 1991, nr 12.

Konwicki T., Kalendarz i klepsydra, Warszawa 1982.

Konwicki T., Mała apokalipsa, Warszawa 1988.

Kott J., …może innej apokalipsy nie będzie, „Wiadomości”, Londyn 1980. Cyt. za: P. Czapliński, Czytani dzisiaj: Tadeusz Konwicki, Poznań 1994.

Krot J., U poszukach romantycznych znaczeń. Do problemy dialohicznosti chudożnioho słowa w konteksti prozy Andruchowycza, „Suczasnist” 1993, nr 9.

Lubelski T., Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego (na podstawie analiz utworów z lat 1947–1965), Wrocław 1984.

Łukasiewicz J., Po dekadzie. Tadeusz Konwicki, „Mała apokalipsa”, „Odra” 1990.

Moskałeć K., Nezadowołennia tworom, „Suczasnist´” 1993, nr 9.

Nowicki S. [Bereś S.], Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim,
Londyn 1986.

Przybylski R.K., Autor i jego sobowtór, Wrocław etc. 1987.

Rushdie S., Wstyd, przeł. M. Ferek, Poznań 2000.

Tołoczko O., Moskwa – Post-Wołynśkyj, http://kritiki.net/1997/09/30/moskva-post-volinskij-chastina-1 [dostęp: 25.03.2013].

Urlickij A., Jurij Andruchowycz, „Moscoviada”, „Znamia” 2001, nr 12.

Zabużko O., Od „Małej apokalipsy” do „Moscoviady”, przeł. T. Hołyńska, „Więź” 1998, nr 3(473).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.