Children’s Literature— Between World and Global Literature

Anna Czabanowska

Abstrakt

Polish original: (2016) Literatura dziecięca – pomiędzy literaturą światową i globalną. Wielogłos 1(27), pp. 1–15.

Słowa kluczowe: children’s literature, Paul Hazard, world literature, global literature
References

Bilczewski, T. (2010). Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Kraków: Universitas.

Bilczewski, T. (2014). „Mucha uwięziona w bursztynie”. O Ameryce i wyobraźni Miłosza. In: T. Bilczewski, L. Marinelli, M. Woźniak, eds. Rodzinny świat Czesława Miłosza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bilczewski, T. (2016). Wstęp. In: F. Moretti. Wykresy, mapy, drzewa: abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury. Transl. by T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D. (1992). An Invitation to Reflective Sociology. Chicago–London: The University of Chicago Press.

Bourdieu, P. (1996). The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Transl. by S. Emanuel. Cambridge: Polity Press.

Casanova, P. (2004). The World Republic of Letters. Transl. by M. B. DeBevoise. Cambridge, Mass.–London: Harvard University Press.

Cieślikowski, J. (1985). Literatura osobna. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Czabanowska-Wróbel, A. (1996). Baśń w literaturze Młodej Polski. Kraków: Universitas. Czapliński, P. (2014). Literatura światowa i jej figury. Teksty Drugie 4.

Elefante, Ch., Pederzoli, R. (2010). Ecrire pour la Jeunesse. Introduction. In: E. Di Giovanni, Ch. Elefante, R. Pederzoli, eds. Ecrire et traduire pour les enfants. Voix, images and mots = Writing and Translating for Children. Voices, Images and Textes. Bruxelles: Peter Lang.

Goethe, J. W. (2008) Autobiography: Truth and Poetry Relating to My Life. Transl. by J. Oxenford. Auckland: The Floating Press.

Has-Tokarz, A. (2015). Ikona popkultury dzieciom – książki Madonny dla najmłodszych (między promocją literatury a autokreacją). In: A. Gemra, ed. Literatura i kultura popularna: badania, analizy, interpretacje. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Hazard, P. (1932). Les livres, les enfants et les hommes. Paris: E. Flammarion.

Hazard, P. (1944). Books, Children and Men. Transl. by M. Mitchell. Boston: Horn Book.

Hazard, P. (1963). Książki, dzieci i dorośli. Transl. by I. Słońska. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Hejmej, A. (2013). Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe. Kraków: Universitas.

Hejmej, A. (2015). Komparatystyka i (inna) historia literatury. In: A. Łebkowska, W. Bolecki, eds. Kulturowa historia literatury. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Kola, A. (2012). Współczesne reinterpretacje „Weltliteteratur”. „World Literature” w poszukiwaniu teorii systemowo(-)światowej. Tekstualia 4.

Kola, A. (2014). Między komparatystyką literacką a literaturą światową. Teksty Drugie 4.

Mahony, B. (1944). Publisher’s Preface. In: P. Hazard. Books, Children and Men. Transl. by M. Mitchell. Boston: Horn Book.

Moretti, F. (2000). Conjectures on World Literature. New Left Review 1.

Moretti, F. (2005a). Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for Literary History. London–New York: Verso.

Moretti, F. (2005b). La letteratura vista da lontano. Torino: G. Einaudi.

Moretti, F. (2016). Wykresy, mapy, drzewa: abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury. Transl. by T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O’Sullivan, E. (2000). Kinderliterarische Komparatistik. Heidelberg: C. Winter.

O’Sullivan, E. (2005). Comparative Children’s Literature. Transl. by A. Bell. London–New York: Routledge.

O’Sullivan, E. (2010). Introduction. In: ea dem. Historical Dictionary of Children’s Literature. Lanham, Md.: Scarecrow Press.

O’Sullivan, E. (2011). Comparative Children’s Literature. Publications of the Modern Language Association of America 126: January.

Pascal, B. (1910). Thoughts. Letters. Minor Works. Transl. by W. F. Trotter, M. L. Booth, O. W. Wight. New York: P.F. Collier and Son Corporation.

Shavit, Z. (1986). Poetics of Children’s Literature. Athens: University of Georgia Press.

Tubylewicz, K., Diduszko-Zyglewska, A., eds. (2015). Szwecja czyta. Polska czyta. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Woźniak, M., Biernacka-Licznar, K., Staniów, B. (2014). Przekłady w systemie małych literatur. O włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.