Wielogłos,2019, Numer 1 (39) 2019

Redaktor naczelny: Tomasz Kunz
Sekretarz redakcji: Paweł Bukowiec
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość

Obrona i iluminacja strony

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019,
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.001.10422

Autor(zy) i aktorzy genezy

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019,
Data publikacji online: 2019

Stary i nowy reżim w badaniach rękopisów

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019,
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.003.10424

Dziennik: geneza pewnej praktyki piśmiennej

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019,
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.004.10425

Myśli-motyle

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019,
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.005.10426

Sceny teatralnej genezy

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019,
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.006.10427

Refleksje przy lekturze (Marek Troszyński, Alchemia rękopisu. „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego)

Wielogłos, 2019, Numer 1 (39) 2019,
Data publikacji online: 2019

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.