Landscape Movements in Avrom Sutzkever’s Poetry

Karolina Koprowska

Abstrakt

The article concerns the question of the status and role of the landscape in relation to the experience of migration and displacement in the post-war poetry of Avrom Sutzkever. The author investigates what is characteristic about the relationship between different landscapes and migrant subject. In the poetry of Sutzkever, the landscape is intertwined with the process of reconceptualization of the identity of the Holocaust survivor and immigrant to the land of Israel, as well as with the cultural-literary project of the integration of East European heritage and new Israeli reality.

Słowa kluczowe: memory, Yiddish, Avrom Sutzkever, Israel
References

Bar-Am G.D., “May the Makom Comfort You”: Place, Holocaust Remembrance, and the Creation of National Identity in the Israeli Yiddish Press, 1948–1961, “Yad Vashem Studies” 2014, no. 2, pp. 155-195.

Bender B., Landscapes on-the-Move, “Journal of Social Archaelogy” 2001, vol. 1, issue 1, pp. 75-89.

Berleant A., The Aesthetics of Environment, Philadelphia 1992.

Cammy J.D., Vision and Redemption: Abraham Sutzkever’s Poems of Zion(ism), in: Yiddish after the Holocaust, ed. J. Sherman, Oxford 2004, pp. 240-265.

Czapliński P., Kontury mobilności, in: Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, eds. P. Czapliński, R. Makarska, M. Tomczok, Katowice 2013, pp. 9-42.

Derrida J., Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International, transl. P. Kamuf, New York, London 1994. 

Ingold T., The Temporality of the Landscape, “World Archaeology” 1993, vol. 25, no. 2, pp. 152-174.

Jiches fun lid. Lekowed Awrom Suckewer, ed. D. Sadan, Tel Aviv 1983.

Kac D., Wilno Jerozolimą było. Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze, Sejny 2003.

Lisek J., Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wrocław 2005.

Lisek J., Rozwój indywidualności twórczych w gronie Jung Wilne. Debiuty książkowe. Nowe formy działalności, in: eadem, Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wrocław 2005, pp. 126-134.

Marzec A., Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Warszawa 2015.

Merleau-Ponty M., Phenomenology of Perception, transl. C. Smith, London 1976, pp. 329-330.

Nowersztern A., Der narcis un der regn, in: Jiches fun lid. Lekowed Awrom Suckewer, ed. D. Sadan, Tel Aviv 1983.

Nycz R., Krajobraz kulturowy albo o kulturze jako czasowniku. Wprowadzenie do dyskusji panelowej, in: Więcej niż obraz, eds. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik, Gdańsk 2015, pp. 43-53.

Perec I.L., Czego brakuje naszej literaturze? (1910), transl. K. Szymaniak, “Midrasz” 2010, no. 5, p. 37.

Peretz I.L., Wos felt undzer literatur?, in: Di werk fun Icchok Lejbusz Perec, ed. D. Piński, vol. X: Literatur un lebn, New York 1920, pp. .

Ruta M., Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie, Kraków, Budapest 2012.

Schollenberger P., Odosobnienie. Próby dekonstrukcji krajobrazu, “Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2014, no. 8, pp. 1-29, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/ 246/441#sdfootnote23sym (access: 5.06.2019).

Shmeruk Ch., A simbolisze farbindung, “Di Goldene Kejt” 1993, no. 136, p. 11.

Shmeruk Ch., Awrom Suckewer i polska poezja. Juliusz Słowacki w poemacie „Cu Pojln”, transl. M. Adamczyk-Garbowska, in: Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, eds. E. Prokop-Janiec, M. Tuszewicki, Kraków 2014, pp. 279-290.

Suckewer A., Do Polski, transl. M. Tuszewicki, “Cwiszn” 2010, no. 1-2, pp. 24-32.

Sutzkever A., Bagegenisz, in: idem, In fajer-wogn, Tel Aviv 1952, p. 138.

Sutzkever A., Di karsz fun dermonung, in: idem, In fajer-wogn, Tel Aviv 1952, p. 145.

Sutzkever A., Der sznej afn Hermon, in: idem, In fajer-wogn, Tel Aviv 1952, p. 31.

Sutzkever A., In fajer-wogn, Tel Aviv 1952.

Sutzkever A., Selected Poetry and Prose, transl. B. and B. Hershaw, Berkeley, Los Angeles, London 1991.

Sutzkever A., Szwarce tojbn, in: idem. In fajer-wogn, Tel Aviv 1952, p. 148.

Sutzkever A., Twerie, in: idem, In fajer-wogn, Tel Aviv 1952, p. 30.

Sutzkever A., Yiddish, in: idem, Selected Poetry and Prose, transl. B. and B. Hershaw, Berkeley, Los Angeles, London 1991, p. 215.

Szpiglblat A., “Di Goldene Kejt” un ir redaktor, Awrom Suckewer, “Keszer” 1989, no. 6, pp. 120-124.

Szprincak J., “Di Goldene Kejt”, “Di Goldene Kejt” 1949, no. 1, pp. 5-6. 

Traba R., Pamięć zapisana w kamieniu, czyli krajobraz kulturowy jako palimpsest, in: Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, ed. J. Purchla, Kraków 2009, pp. 273-280.

Underhill K., Toward a Diasporic Poland/Polin: Zeitlin, Sutzkever, and the Ghost Dance with Jewish Poland, in: Eastern European Culture, Politics and Societies, eds. I. Grudzińska-Gross, A. Tymowski, vol. 10: Poland and Polin. New Interpretations in Polish-Jewish Studies, eds. I. Grudzińska-Gross, I. Nawrocki, Frankfurt 2016, pp. 181-195.

Valencia H., “Bashtendikayt” and “Banayung”: Theme and Imagery in the Earlier Poetry of Abraham Sutzkever, Stirling 1991.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.