Lektury maladyczne. O książce Moniki Ładoń „Choroba jako literatura”

Maciej Duda

Abstrakt

Maladic readings. On the book by Monika Ładoń Choroba jako literatura (Illness as literature)

The article critically describes Monika Ładoń’s book Choroba jako literatura. Studia maladyczne(Katowice 2019). Ładoń’s essays constitute maladic studies in the field of Polish literature. She focuses her interest on fictitious and autobiographical records of disease. The scope of the author's research includes Polish and European prose of the 20th and 21st centuries (including Thomas Mann, Franz Kafka, Maria Dąbrowska, Anka Kowalska, Jerzy Pilch, Jonasz Kofta, Grażyna Jagielska). On the philosophical ground, Ładoń refers to Emil Cioran, Hans-Georg Gadamer, Catherine Malabou and the duo of Julia Kristeva and Jean Vanier.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.