Artykuły

Ilość

Intelektualna i akademicka tożsamość animal studies. Wprowadzenie

Wielogłos, 2018, Numer 1 (35), s. 1–13
Data publikacji online: 12 czerwca 2018

Próba pasienia kotów, czyli intelektualny krajobraz animal studies

Wielogłos, 2018, Numer 1 (35), s. 15–31
Data publikacji online: 12 czerwca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.001.8815

Teriantropie. Animal studies i (od)stawanie się człowiekiem

Wielogłos, 2018, Numer 1 (35), s. 33–61
Data publikacji online: 12 czerwca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.002.8816

Podmiotowość zwierząt w sztuce

Wielogłos, 2018, Numer 1 (35), s. 63-82
Data publikacji online: 12 czerwca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.003.8817

Wymieranie gatunków. Reprezentacja i logika synekdochy

Wielogłos, 2018, Numer 1 (35), s. 83-104
Data publikacji online: 12 czerwca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.004.8818

Znaczenie perspektywizmu dla animal studies

Wielogłos, 2018, Numer 1 (35), s. 105–125
Data publikacji online: 12 czerwca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.005.8819

Od animal studies do animality studies

Wielogłos, 2018, Numer 1 (35), s. 127–139
Data publikacji online: 12 czerwca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.006.8820

Przeciwko zasadzie podobieństwa. O książce Joanny Bednarek Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta

Wielogłos, 2018, Numer 1 (35), s. 141–150
Data publikacji online: 12 czerwca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.007.8821

Popatrz, to do ciebie. O książce Érica Barataya Zwierzęta w okopach. Zapomniane historie

Wielogłos, 2018, Numer 1 (35), s. 151-157
Data publikacji online: 12 czerwca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.008.8822

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.