Transcripts. Tradition and Experiment in Polish Post-War Score-Poems

Piotr Bogalecki

Abstrakt
The work was created as a result of the implementation of the research project no. 2014/15/D/HS2/03006, fi nanced by the National Science Centre.
Słowa kluczowe: Polish experimental poetry, musical score, musicality of a literary work, avant-garde, neo-avant-garde, intermedia
References
Literature
 
Ashbery J. (2000). Other Traditions. Cambridge, Ms.; London: Harvard University Press.
Bal, M. (2002). Travelling concepts in the humanities: A rough guide. Toronto; London: University of Toronto Press. 
Barańczak, S. (1967). VI Kłodzka wiosna poetycka. Nurt 7.
Barańczak, S. (1974). Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Białoszewski, M. (1967). O tym Mickiewiczu, jak go mówię. Odra 6.
Białoszewski, M. (2013), Sprawdzone sobą: Wybór wierszy, 2nd ed. Warszawa: PIW.
Bogalecki, P (2015). Czytanie partytur: W stronę partyturowego stylu odbioru. Ruch Literacki 6.
Bojtár, E. (1973). Awangarda wschodnioeuropejska jako kierunek literacki. Transl. by J. Walicka. Miesięcznik Literacki 11, 12.
Bromboszcz, R. (2011). Hz. Poznań: Wydawnictwo Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury.
Bujnowski, J. (1955). Odsyłacz w bezsens: Poezje Londyn: Polskie Towarzystwo Literackie.
Bujnowski, J. (1970). Poesia concreta (z badań nad poezją współczesną). In: M. Sas-Skowroński, ed. Kongres współczesnej nauki i kultury polskiej na obczyźnie. Londyn, 9–12 września 1970. London: Komitet Organizacyjny Kongresu, vol. 1, p. 265-279.
Bürger, P. (1984). Theory of the Avant-Garde. Transl. by M. Shaw, foreword by J. Schulte-Sasse. Manchester; Minneapolis, Mn.: Manchester University Press; University of Minnesota Press.
Byliniak, M. (2013). Wiersze dźwiękowe. In: M. Białoszewski. Wiersze do słuchu, vol. IV: Wier-sze dźwiękowe. [CD] Bôłt Records.
Czycz, S. (1976). [Oto kilka uwag do mojego tutaj tekstu]. Poezja 7–8.
Czycz, S. (1980). [Swego czasu Andrzejowi Wajdzie]. Poezja 7.
Czycz, S. (2007). Arw. eds. D. Niedziałkowska, D. Pachocki, foreword A. Wajda Kraków: Korporacja Ha!art.
Czycz, S. (2011). Słowa do napisu na zegarze słonecznym V. ed. D. Niedziałkowska. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Czyżewski T. (2009). Wiersze i utwory teatralne. eds. J. Kryszak, A.K. Waśkiewicz. Gdańsk: Sowo/Obraz Terytoria.
Dawidek-Gryglicka, M. (2014). Suwerenność neoawangardy: W poszukiwaniu odrębności pol-skiej poezji konkretnej i sztuki konceptualnej. In: M. Kmiecik, M. Szumna, eds. Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Dróżdż, S., ed. (1978). Poezja konkretna: Wybór tekstów polskich oraz dokumentacja z lat 1967–1977. Wrocław: Socjalistyczny Związek Studentów Polskich; Akademicki Ośrodek Teatralny Kalambur.
Drucker, J. (1998). Visual Performance of the Poetic Text. In: Ch. Bernstein, ed. Close Listening: Poetry and the Performed Word. New York; Oxford: OUP, p. 131-161.
Dyczek, E. (1977). Nocne pasjanse: Trzy poematy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Dziadek, A. (2014). Projekt krytyki somatycznej. Warszawa: Wydawnictwoi IBL.
Dziamski G. (2001). W wirze przemian: Od poezji do intermediów. Opcje 6. 
Dziamski, G. (2006). Awangarda Europy Wschodniej. In: L. Bieszczad, ed. Wiek awangardy. Kraków: Universitas, p. 377–390.
Foster, H. (1996). The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge, Ms.; London: The MIT Press.
Gałczyński, K.I. (1979). Poezje. Warszawa: Czytelnik.
Grześczak, M. (1968a). Kronika miesiąca: W kraju. Poezja 1.
Grześczak, M. (1968b). Ruchome granice poezji i plastyki. In: M. Grześczak, ed. Ruchome granice: Szkice i studia. Gdynia: Wydawnictwo Morskie.
Grześczak, M. (1973). Trzeci wiersz; Przypadki teatru poezji. Warszawa: Ludowa Spódzielnia Wydawnicza.
Grześczak, M. (1977). Wiersze wybrane, Warszawa: Czytelnik.
Hejmej, A. (2002). Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław: FNP.
Hejmej, A. (2012). Muzyka w literaturze: Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków: Universitas.
Hejmej, A. (2013). Komparatystyka: Studia literackie – studia kulturowe. Kraków: Universitas.
Higgins D., Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, wyb. i oprac. P. Rypson, Gdańsk 2000.
Kmiecik, M. (2014). Teoria awangardy Europy Środkowej i Wschodniej a problem powtórzenia In: M. Kmiecik, M. Szumna, eds. Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje. Kraków: Wydawnictwo UJ, p. 301-328.
Kopciński, J. (1997). Gramatyka i mistyka: Wprowadzenie w teatralną osobowość Mirona Białoszewskiego. Warszawa: Wydawnictwo IBL.
Kotz L. (2011). Post-Cagean Aesthetics and the Event Score. In: J. Robinson, ed. John Cage.  Cambridge, Ms.; London: The MIT Press, p. 101-140.
Krauss, R.E. (1985). The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Ms.; London: The MIT Press.
Kremer A. (2015). Przypadki poezji konkretnej: Studia pięciu książek. Warszawa: Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, Wydawnictwo IBL PAN.
Kunda, B.S. (1973). Poezja konkretna – szkic sytuacyjny. Studia Estetyczne X.
Leśmian, B. (2010). Poezje zebrane. ed. J. Trznadel. Warszawa: PIW.
Lisowski, K., ed. (1997). Stanisław Czycz: Mistrz cierpienia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
M.P. [M. Pankowski] (1955). Nowości wydawnicze. Kultura 12.
Majewski, T. (2013). Thermesonowie: kinetyczne kolaże. In: P. Polit, ed. Themersonowie i awangarda = The Themersons and the Avant-Garde. Łódź: Muzeum Sztuki.
Mallarmé, S. (1996). Collected Poems: A Bilingual Edition. Transl. by Henry Weinfield. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press.
Manifest Rozdzielczości Chleba u. 1.8. [online] Available at: http://rozdzielchleb.pl/manifest/ [Accessed 9 Jul. 2017].
Marx, J., Czycz, S. (1980). Rozmowa ze Stanisławem Czyczem. Poezja 7.
Nowakowski, R. (1997). Tajna kronika Sabiny: Pierwsza wyspa. [Dąbrowa Dolna]: Wydawnictwo Ogoń Słonia [brak paginacji].
Nowakowski, R. (2001). Hasa rapasa: Opis spektaklu niemożliwego. [Dąbrowa Dolna]: Książkarnia Ogoń Słonia [brak paginacji].
Nowakowski, R. (2012). Koncert: Partytura powieści. Ha!art 40.
Nowakowski, R. (2014). Koncert chromatyczny. Bodzentyn: Liberatorium.
Partum, A. (1971). Poezja międzynarodowego zapisu: In: J. Leszin-Koperski, ed. Tak-nie. Warszawa: Rada Naczelna Zrzeszenia Studentów Polskich.
Partum, A. (1989). The Short Document of High Biography. Copenhagen: Partum School.
Perloff, M. (1998). After Free Verse: The New Nonlinear Poetries. In: Ch. Bernstein, ed. Close Listening: Poetry and the Performed Word. New York; Oxford: OUP, p. 86-110.
Piotrowski, P. (2005). Awangarda w cieniu Jałty: Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989. Poznań: Rebis.
Raszewski, Z. (1958). Partytura teatralna. Pamiętnik Teatralny 3–4.
Richter, H. (2016). Dada: Art And Anti-Art, 2nd ed. Transl. by D. Britt. London: Thames & Hudson.
Riffaterre, M. (1978). Semiotics of Poetry. Bloomington; London: Indiana University Press.
Śniecikowska, B. (2008). „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Śniecikowska, B. (2015). Pole widzenia = pole słyszenia? Awangardowa poezja dźwiękowa w perspektywie sztuk wizualnych. In: P. Kurc-Maj, D. Muzyczuk, eds. Maszyna do komunikacji: Wokół idei awangardowej typografii. A Machine for Communicating: Around the Avant-Garde Idea of New Typography. Łódź: Muzeum Sztuki.
Sosnowski, A. (1999). Konwój: Opera. Wrocław: Pomona.
Sosnowski, A. (2017). Trawers. Stronie Śląskie: Biuro Literackie.
Stern, A. (1986). Wiersze zebrane. ed. A.K. Waśkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, vol. 1. 
Styan J.L. (1960). The Elements of Drama. Cambridge: Universuty Press.
Themerson, S. (1980). Generał Piesc i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik.
Themerson, S. (1997). Collected Poems. Amsterdam: Gaberbocchus.
Themerson, S. (2013). Kurt Schwitters on a Time Chart. In: P. Polit, ed. Themersonowie i awangarda = The Themersons and the Avant-Garde. Łódź: Muzeum Sztuki.
Valoch J. (2012). Partytury. Transl. by E. Ciszewska. In: D. Crowley, D. Muzyczuk. Dźwięki elektrycznego ciała: Eksperymenty w sztuce i muzyce w Europie Wschodniej 1957–1984. Sounding the Body Electric: Experiments in Art and Music in Eastern Europe 1957–1984, Łódź: Muzeum Sztuki.
Wasilewska-Chmura, M. (2011). Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki: Muzyka jako model i tworzywo szwedzkiej poezji późnego modernizmu i awangardy. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Wasilewska-Chmura, M. (2013). W stronę intermedialności: Szwedzka droga do neoawangardy a sprawa polska. In: P. de Bończa Bukowski, K. Szewczyk-Haake, eds. Kształty nowoczesności: Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej. Poznań– Gniezno: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Wirpsza, W. (1960). Don Juan, Warszawa: PIW.
Wirpsza, W. (2006). Faeton, 2nd ed. Mikołów: Instytut Mikołowski.
Wirpsza,W. (1967). bruchsünden und todstücke. übers. von M. Kurecka. Stuttgart: E. Walther 1967 [brak paginacji].
Zając, J. (1999). Multidymensjonalność w czasach niepewności. In: M. Sugiera, J. Zając, eds. Bogusław Schaeffer: Dramatopisarz i kompozytor. Playwright and Composer. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Załuski, T. (2008). Modernizm artystyczny i powtórzenie: Próba interpretacji. Kraków: Universitas.
Zieliński, T.A. (1997). Szymanowski: Liryka i ekstaza. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.