Collage as an Act of Profanation? On the Works of Ewa Kuryluk

Karolina Koprowska

Abstrakt
References

Literature

Adorno, T.W. (1967). Prisms. Transl. by Samuel and Shierry Weber, London: Neville Spearman.

Ankersmit F.R. (1997) Remembering the Holocaust: Mourning and Melancholia. In: P. Ahokas and M. Chard-Hutchinson (eds.). Reclaiming Memory: American Representations of the Holocaust. University of Turku, p. 62-86.

Arno, A. (2011). Skóra. Opcje 1-2.

Cuber, M. (2011). Hologramy Zagłady. Opcje 1-2.

Czapliński, P. (2009). Zagłada i profanacje. Teksty Drugie 4.

Głowacka, D. (2009). Świadkowie wbrew sobie: strategie pamięci Holokaustu w twórczości plastycznej kobiet “drugiego pokolenia”. [online] Artmix. Available at: http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/artmix/14392 [Accessed 15 Dec. 2014].

Hirsch, M. (2012). The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust. New York: CUP.

Kopaliński, W. (2001). Słownik symboli. Warszawa: Rytm.

Kuryluk, E. (2004). Goldi: Apoteoza zwierzaczkowatości. Warszawa: Twój Styl.

Kuryluk, E. (2005).  Podróż do granic sztuki: Eseje z lat 1975-1979 i eseje z lat późniejszych na ten sam temat. Warszawa: Twój Styl.

Kuryluk, E. (2009). Frascati: Apoteoza topografii. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kuryluk, E. (2011). Żółte instalacje 2001–2011. Commentaries by Ola Wojtkiewicz. Katowice and Gliwice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

Kuźmicz, M. (2011). To, co ukryte: O relacji malarstwa i fotografii w twórczości Ewy Kuryluk. Opcje 1-2.

Lévi-Strauss, C. (1968). The Savage Mind (La Pensée Sauvage). 2nd ed. London: Weidenfeld and Nicolson.

Nycz, R. (1993). O kolażu tekstowym: Zarys dziejów pojęcia. In: Idem. Tekstowy świat: Post-strukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Prokop-Janiec, E. (2001). Żyd – Polak – artysta: O budowaniu tożsamości po Zagładzie. Teksty Drugie 1.

Shklovsky, V. (2017). Art As Device. In: A. Berlina (ed. and transl.). Victor Shklovsky: A Reader. . New York: Bloomsbury Academic, p. 73-96.

Szybowicz, E. (2011). Bratnie łapki. [online] Dwutygodnik. Available at: http://www.dwutygodnik.com/ artykul/2111-bratnie-lapki.html [Accessed: 16 Dec. 2014].

Szymański, W. (2011). Głęboka jest studnia przeszłości. Opcje 1-2.

White, H.V. (1975). Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore and London: John Hopkins University Press.

Zaleski, M. (2009). Słowo zapomniane?. [online] Dwutygodnik. Available at: http://www.dwutygodnik.com/artykul/360-slowo-zapomniane.html [Accessed: 15 Dec. 2014].

Żółkoś, M. (2011). Tworzenie pamięci: O powieściach autobiograficznych Ewy Kuryluk. In: R. Nycz (ed.). Kultura po przejściach, osoby z przeszłością: Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Kraków: Universitas.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.