Parallel Worlds: On Bilingualism and Cultural Polyphony in Andrzej Busza's Poetry

Janusz Pasterski

Abstrakt
References

Literature

 

Budzik, . (2013). Zadomowieni i wyobcowani: O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie. Kraków: Wydawnictwo UJ; Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy.

Busza, A. (1960). Różnice między pokoleniami w literaturze na emigracji. Kontynenty – Nowy Merkuriusz 18-19.

Busza, A. (1969). Znaki wodne: Poezje. Paryż: Instytut Literacki.

Busza, A. (1970). Astrologer in the underground = Astrolog w metrze: wiersze. Transl. from the Polish by J. Boraks, M. Bullock. Athens, Oh.: OUP.

Busza, A. (1983). O refrakcji znaczeniowej w przekładzie poetyckim. Pamiętnik Literacki (Londyn) VII.

Busza, A. (1987). Cultural Dislocation and Poetry. Canadian Literature suppl. 1: J.M. Bumsted (ed.). A/Part: Papers form the 1984 Ottawa Conference on Language, Culture and Literary Identity in Canada = La langue, la culture et l’identité littéraire au Canada, pp. 62-75.

Busza, A. (2001). Glosy i refrakcje. Transl. by B. Czaykowski. Berlin: Mordellus Press; Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy.

Busza, A. (2003). Obrazy z życia Laquedema = Scenes from the Life of Laquedem. Transl. by B. Czaykowski. Berlin: Mordellus Press; Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy.

Busza, A. (2005). Powrót. Fraza 3 (49).

Busza, A. (2006). Alicja po latach. Gwiazdy. Psy. Węzły. Pojedynek. Secesyjna kąpiel. Fraza 3 (53).

Busza, A. (2008a). Kohelet. Ed. B. Tarnowska. Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy; Rzeszów: Fraza.

Busza, A. (2008b). Mowa torontońska. Fraza 3-4 (61-62).

Busza, A. (2013a). Niepewność. Transl. by B. Tarnowska and R. Sabo. Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy.

Busza, A. (2013b). Jadąc na zachód z lotniska JFK. Psy z Manhattanu. Epifania. Transl. by J. Fruzińska. Fraza 4 (82).

Busza, A. (2015). Das Narrenschift. Niebo. Indianin na nabrzeżu. Tajni agenci. Dla Wili. Elegia. Stephen Hawking przypuszcza. Star Trek. Transl. by J. Gutorow. Fraza 4 (90), p. 42-50.

Danilewicz-Zielińska, M. (1992). Szkice o literaturze emigracyjnej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Hesse J. (ed.) (1990). Voices of Change: Immigrant writers speak out. Vancouver: Pulp Press.

Hutnikiewicz A. (1988). Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. 5th ed. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Mrożek, S. and Skalmowski W. (2007). Listy 1970–2003, foreword A. Borowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

New, W.H. (ed.) (2002). Encyclopedia of Literature in Canada. Toronto - London: University of Toronto.

Niewiadomski A. and Busza A. (1993). Wyznania płaza. In: A. Niewiadomski (ed.). Londyn – Toronto – Vancouver. Rozmowy z pisarzami emigracyjnymi. Lublin: Kresy.

Tarnawski W. (1966). Mój ojciec, Londyn: Polska Fundacja Kulturalna.

Yeats, M. (ed.) (1971). Volvox. Poetry from the Unofficial Languages of Canada in English Translation. Port Clements, B.C.: Sono Nin Press.

Tarnowska B. (2004). Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty”. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Tarnowska B. (2008) Posłowie. In: A. Busza. Kohelet. Ed. Beata Tarnowska. Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie; Rzeszów: Fraza.

Tarnowska B. (2011). Wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy z poetami. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Terlecki T. (2003). Emigracja naszego czasu. Eds. N. Taylor-Terlecka and J. Święch, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wącior S. (2002). Imagizm. Źródła, inspiracje, twórcy. In: S. Wącior (transl. and foreword) Poezja imagistyczna angielskiego modernizmu. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wierzbicka A. (1990). Podwójne życie człowieka dwujęzycznego. In: W. Miodunka (ed.). Język polski w świecie: Zbiór studiów. Warszawa - Kraków: PWN.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.