Bein polanit le'ivrit. On the Polish-Hebrew literary bilingualism in Israel (reconnaissance)

Beata Tarnowska

Abstrakt
Słowa kluczowe: bilingualism, the bilingual Polish-Hebrew writers, Polish literature in Israel
References

Literature

Abramow-Newerly, J. (2000). Lwy mojego podwórka. Warszawa: Twój Styl.

Adamczyk-Garbowska, M. (2004). Odcienie tożsamości: Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Akavia, M. (1975). Neʻurim ba-shalekhet. Tel-Aviv: Tamuz.

Akavia, M. (1977). ha-Mehir. Tel-Aviv: Sifriyat Hapoʻalim.

Akavia, M. (1982). Galiyah u-Miḳlosh: Nituḳ yeḥasim. Roman neʻuri. Tel-Aviv: Sifriyat poʻalim.

Akavia, M. (1984). Karmi sheli. Yerushalayim: Devir.

Akavia, M. (1986). Harpatḳah ba-oobus: ve-’od harpatḳa’ot.Tel-Aviv: Devir.

Akavia, M. (1989). Jesień młodości. Transl. by M. Plessner. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Akavia, M. (1990). Moja winnica: Saga rodzinna w trzech częściach. Warszawa: PIW.

Akavia, M. (1992a). Cena. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Akavia, M. (1992b), Galia i Miklosz: Zerwanie stosunków. Transl. by K. Gołda, Poznań: CIA-Books – SVARO.

Akavia, M. (1992c). ha-Derekh ha-aḥeret: Sipurah shel ḳevutsah. Tel-Aviv: Yediʻot aḥaronot.

Akavia, M. (1995). Przygoda w autobusie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 24.

Akavia, M. (1996). Jesień młodości. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu.

Akavia, M. (2000a). Urojenia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Akavia, M. (2000b). Yureḳ ṿe-Anyah: Neʻurim ba-shalekhet. Yerushalayim: Yad ṿa-Shem.

Akavia M. (2001). Bayit Bonim Be-Ahava. Kibbutz Dalia.

Akavia M. (2005). Moje powroty. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Akavia, M. (2006). Be-artso shel Yanush Ḳorts'aḳ. Yerushalayim: Karmel.

Akavia M. (2010). O historii swojej rodziny w Krakowie. [online] sztetl.org. Available at: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/krakow/16,relacje–wspomnienia/10428,miriam–akavia–ur-1927-o–historii–swojej–rodziny–w-krakowie/?gclid=CPHcxJW4rdECFU9JGQodK5YLvQ  [Accessed: 5 Dec. 2015].

Akavia, M., Lenar, A. (1988). Chcę postawić pomost. Kurier Polski. 16 czerwca.

Almog, O. (2000). The Sabra: The Creation of the New Jew. Transl. by H. Watzman. Berkeley; London: UCP.

Amiel, I. (1994a). Egzamin z Zagłady, Łódź: Oficyna Bibliofilów.

Amiel, I. (1994b). Mivḥan be-Shoʼah. Tel-Aviv: Saʻar.

Amiel, I. (1998). Nie zdążyłam… . Łódź: Oficyna Bibliofilów.

Amiel, I. (1999). Osmaleni. Izabelin: Świat Literacki.

Amiel, I. (2002a). Tseruvim. Yerushalayim: Karmel.

Amiel, I. (2002b). Wdychać głęboko. Izabelin: Świat Literacki.

Amiel, I. (2008). Podwójny krajobraz, Warszawa: Prószyński i S-ka.

Amiel, I. (2014). Życie – tytuł tymczasowy. Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press.

Amir-Pinkerfeld, A. (1928 or 1929). Yamim dovevim: Shirim, Tel-Aviv: Zohar.

Baker, C., Prys Jones S. (1998).Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education. Clevedon: Multilingual Matters.

Bal-Machszowes (2011). Dwa języki – jedna jedyna literatura. Transl. by. K. Szymaniak. Cwiszn 1–2, p. 146-149.

Balcerzan, E. (1968). Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego: Z zagadnień teorii przekładu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Barkai, J. (2011). Pastoralna atmosfera cmentarzy. Transl. by V. Wein. Lublin: Werset.

Barkai, J. (2013). Morderczy wizerunek. Transl. by V. Wein. Lublin: Werset.

Barkai, J. (2014). Zatracona metropolia. Transl. by V. Wein. Lublin: Werset.

Bartal, I. (1993). From traditional bilingualism to national monolingualism. In: L. Glinert (ed.). Hebrew in Ashkenaz: A Language in Exile. New York; Oxford: OUP, p. 141-150.

Bau, J. (1982). Shenot tirtsaḥ. Tel-Aviv: ha-Menaʻaneʻa.

Bau, J. (1990). Czas zbezczeszczenia. Tel-Aviv: ha-Menaʻaneʻa.

Bau, J. (2006). Czas zbezczeszczenia. Kraków: WAM.

Beajour, E.K. (1989). Alien Tongues: Bilingual Russian Writers of the First Emigration. Ithaca, NY; London: cornell University Press.

Besser, J. (1991). Wiersze wybrane. Transl. by A. Szawit-Władkowska. Kraków: Miniatura.

Bielas, K., Fink, I. (1994). Zawsze chciałam pisać. Gazeta Wyborcza 160.

Birenbaum, H. (1985). Nigun Penimi. Tel-Aviv: Ṭeraḳlin.

Blanc, H. (1957). Hebrew in Israel: Trends and Problems. Middle East Journal 11, no 4, p. 397-409.

Błasiak-Tytuła, M. (2011). Kilka uwag na temat bilingwizmu. In: M. Michalik (ed.). Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. Kraków: Collegium Columbinum, p. 57-70.

Calka, D. (2009), W drodze do Aleppo. In: Powiedział między innymi…: Opowiadania izraelskie. Transl. by R. Jabłońska. Łódź: Tygiel Kultury.

Całka, M. (1959). Miniatury. Od Nowa 43.

Chaver, Y. (2011). Co musi być zapomniane: O przetrwaniu jidysz w syjonistycznej Palestynie. Cwiszn 4, p. 76-83

Cieślak, T. (2005). O liryce polskojęzycznej w Izraelu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. In: Z. Anders, J. Wolski (eds.). Poezja polska na obczyźnie: Studia i szkice. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Vol. 1., p. 164-185.

Cieszyńska, J. (2006). Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Cole, P., Hirsch, E., eds. (2008). Hebrew Writers on Writing. San Antonio: Trinity University Press

Dąbrowski, M., Molisak, A., eds. (2006).Pisarze polsko-żydowscy XX wieku: Przybliżenia. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Encyclopaedia Judaica. (1971). Jerusalem: Keter 1971, vol. 2.

Famulska-Ciesielska, K. (2008). Polacy. Żydzi. Izraelczycy: Tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu. Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK.

Famulska-Ciesielska, K., Żurek, S.J., eds. (2012).Literatura polska w Izraelu: Leksykon. Kraków; Budapeszt: Austeria.

Friedrich, A., Bartal, I. (2012). Sentymenty i urazy. Opoka.org.pl, [online]. Available at: https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IL/sentymenty_urazy.html [Accessed: 5 Dec.2015].

Geller, A. (2011). O wojnie językowej w Palestynie – wprowadzenie do lektury, Cwiszn 4.

Gross, N. (1986).Mi atah, Adon Grimeḳ?. Tel-Aviv: Moreshet.

Gross, N. (1991). Kim pan jest, panie Grymek?. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Gross, N. (1993). „Inna droga” Miriam Akavii. Nowe Książki 1, p. 51-52.

Gross, N. (2006). Przygody Grymka w Ziemi Świętej. Kraków: Rabid.

Grynberg, H. (2002). Pokolenie Szoa. Odra 4.

Grzela, R. (1998). Mieszkać w języku. Literatura izraelska po polsku. Gazeta Wyborcza 111.

Grzela, R., Amiel, I. (2014). Jestem tą, która tam była.Miasteczko Poznań 1-2.

Grzelczak, A., Akavia, M. (1999). Pamięć prosi o wyzwolenie.Przewodnik Katolicki – Tygodnik dla Rodzin 228.

Huppert, U. (1999). Mah zokher ha-yeled: 1939-1945.Ḳibuts Daliyah: Hotsaʼat Maʻarekhet.

Huppert, U. (2004). Podróż do źródeł pamięci. Warszawa: Biblioteka Więzi.

Ithl.org.il, (2012). Dan Tsalka. [online] Available at: http://www.ithl.org.il/page_13194 [Accessed: 26 Dec. 2015].

Jabłońska, R. (1999), Eier zehr, Tel-Aviv: El’el.

Jabłońska, R. (2001). Harmonia czy dysonans. Tygiel Kultury 1–3.

Jabłońska, R. (2004). Nagłośnienie zmienne. Tygiel Kultury 4–6.

Koestler, A. (1949), Promise and Fulfilment. Palestine 1917–1949, London: Macmilian & Co.

Kossewska, E. (2009). O Polsce po „izraelsku”, o Izraelu po polsku. In: E. Kossewska, ed. Brzemię pamięci: Współczesne stosunki polsko-izraelskie. Warszawa: Neriton.

Kossewska, E. (2015). „Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku”: Partyjna prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu (1948–1970). Warszawa: Wydawnictwa UW.

Kowalczyk, O. (1986). Eliezer ben Yehuda a odrodzenie języka hebrajskiego. Przegląd Orientalistyczny 1-2, p. 45-58.

Kozioł, A., Akavia, M. (1990). Pustynne pokolenie. Koniec Wieku 1, p. 92-98.

Kraskowska, E. (1989), Twórczość Stefana Themersona – dwujęzyczność a literatura. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Krauze, J., Zieliński, K. (2013).Medinat Israel: Państwo i tożsamość. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Calka, D. (2009), W drodze do Aleppo. In: Powiedział między innymi…: Opowiadania izraelskie. Transl. by R. Jabłońska. Łódź: Tygiel Kultury.

Całka, M. (1959). Miniatury. Od Nowa 43.

Chaver, Y. (2011). Co musi być zapomniane: O przetrwaniu jidysz w syjonistycznej Palestynie. Cwiszn 4, p. 76-83

Cieślak, T. (2005). O liryce polskojęzycznej w Izraelu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. In: Z. Anders, J. Wolski (eds.). Poezja polska na obczyźnie: Studia i szkice. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Vol. 1., p. 164-185.

Cieszyńska, J. (2006). Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Cole, P., Hirsch, E., eds. (2008). Hebrew Writers on Writing. San Antonio: Trinity University Press

Dąbrowski, M., Molisak, A., eds. (2006).Pisarze polsko-żydowscy XX wieku: Przybliżenia. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Encyclopaedia Judaica. (1971). Jerusalem: Keter 1971, vol. 2.

Famulska-Ciesielska, K. (2008). Polacy. Żydzi. Izraelczycy: Tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu. Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK.

Famulska-Ciesielska, K., Żurek, S.J., eds. (2012).Literatura polska w Izraelu: Leksykon. Kraków; Budapeszt: Austeria.

Friedrich, A., Bartal, I. (2012). Sentymenty i urazy. Opoka.org.pl, [online]. Available at: https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IL/sentymenty_urazy.html [Accessed: 5 Dec.2015].

Geller, A. (2011). O wojnie językowej w Palestynie – wprowadzenie do lektury, Cwiszn 4.

Gross, N. (1986).Mi atah, Adon Grimeḳ?. Tel-Aviv: Moreshet.

Gross, N. (1991). Kim pan jest, panie Grymek?. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Gross, N. (1993). „Inna droga” Miriam Akavii. Nowe Książki 1, p. 51-52.

Gross, N. (2006). Przygody Grymka w Ziemi Świętej. Kraków: Rabid.

Grynberg, H. (2002). Pokolenie Szoa. Odra 4.

Grzela, R. (1998). Mieszkać w języku. Literatura izraelska po polsku. Gazeta Wyborcza 111.

Grzela, R., Amiel, I. (2014). Jestem tą, która tam była.Miasteczko Poznań 1-2.

Grzelczak, A., Akavia, M. (1999). Pamięć prosi o wyzwolenie.Przewodnik Katolicki – Tygodnik dla Rodzin 228.

Huppert, U. (1999). Mah zokher ha-yeled: 1939-1945.Ḳibuts Daliyah: Hotsaʼat Maʻarekhet.

Huppert, U. (2004). Podróż do źródeł pamięci. Warszawa: Biblioteka Więzi.

Ithl.org.il, (2012). Dan Tsalka. [online] Available at: http://www.ithl.org.il/page_13194 [Accessed: 26 Dec. 2015].

Jabłońska, R. (1999), Eier zehr, Tel-Aviv: El’el.

Jabłońska, R. (2001). Harmonia czy dysonans. Tygiel Kultury 1–3.

Jabłońska, R. (2004). Nagłośnienie zmienne. Tygiel Kultury 4–6.

Koestler, A. (1949), Promise and Fulfilment. Palestine 1917–1949, London: Macmilian & Co.

Kossewska, E. (2009). O Polsce po „izraelsku”, o Izraelu po polsku. In: E. Kossewska, ed. Brzemię pamięci: Współczesne stosunki polsko-izraelskie. Warszawa: Neriton.

Kossewska, E. (2015). „Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku”: Partyjna prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu (1948–1970). Warszawa: Wydawnictwa UW.

Kowalczyk, O. (1986). Eliezer ben Yehuda a odrodzenie języka hebrajskiego. Przegląd Orientalistyczny 1-2, p. 45-58.

Kozioł, A., Akavia, M. (1990). Pustynne pokolenie. Koniec Wieku 1, p. 92-98.

Kraskowska, E. (1989), Twórczość Stefana Themersona – dwujęzyczność a literatura. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Krauze, J., Zieliński, K. (2013).Medinat Israel: Państwo i tożsamość. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Prokop-Janiec, E. (1992). Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. Kraków: Universitas.

Rayfield, J.R. (1970). The Languages of a Bilingual Community. The Hague; Paris: Mouton 1970.

Ruta, M. (2003). Pomiędzy dwoma światami: O Kalmanie Segalu, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Rutkowska, M. (2009). Ból dwu ojczyzn (O życiu i twórczości Miriam Akavii). Toruń: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji.

Sawin, R.L. (2003). Anita Wolfstein. Kontury 14.

Shinar, L. (1995). Michal, córka Szaula. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Shmeruk, Ch. (1989). Hebrew – Yiddish – Polish. A Trilingual Jewish Culture. In: Y. Gutman et al., ed. The Jews of Poland Between Two World Wars. Hanover, NH; London: University Press of New England, p. 285-311.

Shmeruk, Ch. (2011). Hebrajska-jidysz-polska: Trójjęzyczna kultura żydowska. Cwiszn 1-2.

Simpson, E. (1978). Samuel Beckett: traducteur de lui-même: aspects du bilinguisme littéraire, Quebec: International Center for Research on Bilingualism.

Smoleński, P. Orlev, U. (2011). Uri Orlev: Najlepsze czasy były w getcie. Gazeta Wyborcza 150, suppl. Duży Format 24, p. 20-21.

Sobolewska, J., Fink, I. (2003). Piszę szeptem. Gazeta Wyborcza, [online]. Available at: http://wyborcza.pl/1,75517,1472212.html [Accessed: 5 Dec. 2015].

Szaynok, B. (2009). Polska – Izrael 1948–1967. In: E. Kossewska, ed. Brzemię pamięci: Współczesne stosunki polsko-izraelskie. Warszawa: Neriton.

Szewc, P., Fink, I. (2003). Ocalić pamięć. Nowe Książki 5.

Szymaniak, K. (2011). Ilujęzyczna? O zmieniającej się koncepcji wielojęzycznej literatury żydowskiej, Cwiszn 1–2.

Tarnowska, B. (2004). Między światami: Problematyka bilingwizmu w literaturze: Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty”. Olsztyn: Wydawnictwo UW-M.

Tarnowska, B. (2006). Smak obcości: Tożsamość i zakorzenienie na przykładzie polskiego pisarstwa w Izraelu. In: J.E. Zamojski, ed.Migracje i kultura. Warszawa: IH PAN, vol. 11, p. 173-193.

Tarnowska, B. (2014). „Wielka przygoda polszczyzny”. O polskiej literaturze w Izraelu – dzisiaj i dawniej. In: Chłosta-Zielonka, J. Chojnowski, Z., eds. Literatura na progu XXI wieku. Olsztyn: Wydawnictwo UW-M, p. 27-41.

Tarnowska, B., Jabłońska, J. (2008). Myśleć po polsku, myśleć po hebrajsku. Fraza 3-4.

tj. (2014).Izraelski pisarz Uri Orlev: Jestem polskim patriotą. [online] Polskieradio.pl. Available at: https://www.polskieradio.pl/7/178/Artykul/1083767,Izraelski-pisarz-Uri-Orlev-jestem-polskim-patriota [Accessed: 5 Dec. 2015].

Tsalka, D. (2003), Sefer ha’alef-bet. Tel-Aviv: Hargol.

Tuszyńska, A. (1993), Kilka portretów z Polską w tle: Reportaże izraelskie. Gdańsk: Marabut.

Wasita, R., Amiel, I. (1996). Ocaliła mnie polszczyzna. Literatura na Świecie 10.

Weiss, Sz. (2005). Pokolenie Zagłady. Wprost 34.

wielojęzyczne.Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wojdowski, B. (1990). O Miriam Akavii i jej „Jesieni młodości”. Fołk-Sztyme 5 Jan.

Zacharska, A. (2003). Izraelski almanach „Kontury”, czyli o trzecim nurcie literatury polskiej. In: A. Szawerna-Dyrszka, M. Tramer. Żydzi w literaturze. Katowice: Gnome, p. 224-238.

Zagórska-Springmann, A. (2005/2006). Wiersze [Zaszczytne miejsce; Ręka; Miejsce; Zwierzenie; Węgorze; Kobieta modularna; Język; Mężczyzna / kobieta]. Teka. Kwartalnik Literacki 5–6, p. 25-27.

Zagórska-Springmann, A. (2008). Kobieta modularna; Język; Mężczyzna / kobieta; Jak mogę; Kłopot; Macierzyństwo; Zabawy. Miasteczko Poznań 1, p. 122-123.

Ziemann, Z., ed. (2013). Tłumacząc Schulza: Zapis dyskusji panelowej, która odbyła się podczas międzynarodowego festiwalu literackiego we Wrocławiu w 2012 roku.Przekładaniec 27.

Żurek, S.J. (2004). O polskojęzycznym, współczesnym (1989–2001) życiu literackim w Izraelu z perspektywy polskiej. In: B. Czarnecka, J. Kryszak, eds.Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, vol. 2., p. 219-233.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.