Rewolucja jako konieczność biopolityczna w twórczości Brunona Jasieńskiego

Agnieszka Urbańczyk

Abstrakt

The Revolution as a Biopolitical Necessity in Bruno Jasieński’s Works

One of the main concerns of Bruno Jasieński’s works is the role of the flesh and the violence against it. For Jasieński, the phantasm of revolution is intertwined with physiology, especially with hunger and glut. The dialectical materialism is overshadowed by biological necessity. The violence that necessity brings is presented as abstract arithmetics or as something that concerns the flesh and not the person. Jasieński divides the society into the suffering from unjust violence hungry masses (the proletariat), and the overfed (the aristocracy, the clergy and the bourgeoisie). The latter are shown as a not entirely human group against which the proposed acts of violence are legitimate. The concepts established decades after Jasieński’s death make it possible to analyze his works as a biopolitical project. The key terms in that analysis are bios, dzoe, and homines sacri (people, who can be killed without a murder being committed).

Słowa kluczowe: Bruno Jasieński, biopolityka, rewolucja, homo sacer, biopolitics, revolution
References

Literatura podmiotu

Jasieński B.,  Poezje zebrane, oprac. B. Lentas, Kraków 2008 (stąd utwory: Bajka o kelnerze, Bruno Jasieński: „But w butonierce”Do proletariatu francuskiegoDo W. Pana Jezusa, Marsylianka, Morse, Pieśń o głodzie, Psalm powojennySłowo o Jakubie Szeli, Śmierć Pana Premiera. Rapsod, Śpiew maszynistów, Zakładnicy, ZemBy).

Jasieński B., Bal manekinów, przeł. A. Stern,[w:] idem, Nogi Izoldy Morgan i inne utwory, Warszawa 1966.

Jasieński B., Nogi Izoldy Morgan, [w:] idem, Nogi Izoldy Morgan i inne utwory, Warszawa 1966.

Jasieński B., Palę Paryż, Warszawa 1974.

Literatura przedmiotu

Agamben G., Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa,Warszawa 2008.

Alksnin A., „Nogi Izoldy Morgan”, czyli kobiety i tramwaje, [w:] „Ruch Literacki” 2013, Z3 (318), ss. 323-330.

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, przeł. M. Szaweł, D. Grinberg, Warszawa 1993.

Arendt H., O rewolucji, przeł. M. Godyń, Warszawa 2003.

Balcerzan E., „Nogi Izoldy Morgan” Brunona Jasieńskiego, [w:] Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, Warszawa 1974.

Balcerzan E., Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego, Wrocław 1968

Esposito R., Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka, przeł. K. Burzyk, M. Burzyk, M. Surma- Gawłowska, J. Ugniewska- Dobrzańska, M. Wrana,Kraków 2015.

Fenyvesi K., Dionysian Biopolitics: Kerényi’s Concept of Indestructible Life, [w:] “Comparative Philosophy” 2014, nr 2.

Foucault M., Wola wiedzy, [w:] idem, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 1995.

Kerényi K., Dionizos: archetyp życia niezniszczalnego, przeł. I. Kania, Warszawa 2008.

Stern A., Poezja zbuntowana, Warszawa 1964.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.