Nieobecność Miłobędzkiej

Joanna Orska

Abstrakt

The Absence of Miłobędzka

This article considers the critical reception of poetic work of Krystyna Miłobędzka, the way it was performed till the beginning of 1990’s. The literary criticism in Poland was largely determined by then by the discourse of the academic literary studies. Furthermore – the most prominent voice in the poetical and critical dialog with Miłobędzka – Tymoteusz Karpowicz being the neoavantgarde poet himself – carried out the reading that was depending on his philosophical reading of Heideggerian phenomenology. Certain pattern of understanding Miłobędzka’s work, created at large by Karpowicz’s text Metafora otwarta (An Open Metaphor) seems to be neglecting certain thesis posited by Miłobędzka herself as an author of many meta-poetical statements, that could be read as the late avantgarde manifesto of her own.    

Słowa kluczowe: neoawangarda, krytyka feministyczna, fenomenologia dzieła literackiego, poetyckie wypowiedzi programowe, krytyka literacka , , neoavantgarde, feminist criticism, fenomenology of the literary work of art, late avantgarde poetical manifestos, literary criticism
References

Bogalecki P., Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej, Warszawa 2011.

Burska L., Awangarda i inne złudzenia. O pokoleniu ’68 w Polsce, Gdańsk 2008.

Dauksza A., Kobiety na drodze. Doświadczenie w przestrzeni publicznej w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Kraków 2013.

Duncan C., Virility and Domination in Early Twentieth-Century Vanguard Painting [w:] Feminism and Art History: Questioning the Litany, red. Norma Brouge, Mary D. Garrard, New York 1982.

dwie rozmowy (Oak Park–Puszczykowo–Oak Park), wyb. K. Miłobędzka, oprac. J. Borowiec, Wrocław 2011.

Gutorow J., Glif [w:] Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, wybór, oprac. i red. J. Borowiec, Wrocław 2012.

Hemus R., Dada’s Women, New Haven–London 2009. Jarniewicz J., All you need is love. Sceny z życia kontrkultury, Kraków 2016.

Jawłowska A., Drogi konktrkultury, Warszawa 1975.

Kałuża A., Wola odróżnienia, Kraków 2008.

Karpowicz T., Metafora otwarta [w:] dwie rozmowy (Oak Park–Puszczykowo–Oak Park), wyb. K. Miłobędzka, oprac. J. Borowiec, Wrocław 2011. Łukasiewicz J., Oddane pulsowaniu, krążeniu, odpływom, „Odra” 1971, nr 9. Miłobędzka K., Gdzie baba siała mak. Gry słowne dla teatru, Wrocław 2012.

Miłobędzka K., gubione, Wrocław 2008.

Miłobędzka K., Imiesłowy, Wrocław 2000.

Miłobędzka K., Przed wierszem. Zapisy dawne i nowe, Kraków–Warszawa 1994.

Miłobędzka K., W widnokręgu Odmieńca. Teatr, dziecko, kosmogonia, Wrocław 2008.

Miłobędzka K., Zbierane 1960–2005, Wrocław 2006.

Miłobędzka K., znikam jestem (cztery wieczory autorskie), Wrocław 2010.

Nochlin L., Women in Sexists Society [w:] Women in Sexist Society. Studies in Power and Powerlessness, red. V. Gormic, B.Moran, New York 1971.

Orska J., Ciało z klocków. Słowo na scenie w twórczości Krystyny Miłobędzkiej [w:] Nauka chodzenia. Teksty programowe późnej awangardy, t. 1, red. W. Browarny, P. Mackiewicz, J. Orska, Kraków 2018.

Przyboś J., Utwory poetyckie, t. 1, Kraków 1984.

Sławiński J., Próba porządkowania doświadczeń [w:] idem, Teksty i teksty. Prace wybrane, t. 3, Kraków 2000.

Szpakowska M., Po Marcu 1968: teatr studencki [w:] 1968/PRL/Teatr, red. A. Adamiecka-Sitek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Warszawa 2016.

Szare światło. Rozmowy z Andrzejem Falkiewiczem i Krystyną Miłobędzką, red. J. Borowiec, Wrocław 2009.

Tenenbaum N., Chciałbym dzielić wasz los [w:] Krajobraz po szoku, red. E. Żylińska, Warszawa 1989.

Vogel D., Akacje kwitną. Montaże, oprac. i posłowie K. Szymaniak, Kraków 2006.

Szymaniak K., Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel, Kraków 2006.

Wielogłos. Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, wybór, oprac. i red. J. Borowiec, Wrocław 2012.

Zawiszewska A., Między Młodą Polską, Skamandrem i awangardą. Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym, Szczecin 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.