Pocztówka z końca świata. O języku (i) pamięci w debiutanckiej prozie Jonathana Safrana Foera i Piotra Pazińskiego

Joanna Sobesto

Abstrakt

A Postcards from the Apocalypse: On Language (and) Memory in Jonathan Safran Foer’s and Piotr Paziński’s Debut Novels

The main purpose of this article is to highlight and compare the issues of postmemory, language and space presented in two novels published at the beginning of the 21st century: Piotr Paziński’s Pensjonat and Jonathan Safran Foer’s Everything is Illuminated. The analysis and interpretation of the novels provide insight into the complex nature of Jewish identity and demonstrates the importance of translation in polyphonic, multilingual testimonies.

Słowa kluczowe: postpamięć, reprezentacja, Piotr Paziński, Jonathan Safran Foer, postmemory, representation
References

J. S. Foer,Everything Is Illuminated: a novel, London 2003.

J.S. Foer, Wszystko jest iluminacją, przeł. M. Kłobukowski, Warszawa 2010.

M. Gliński, Piotr Paziński – sylwetka twórcy, http://culture.pl/pl/tworca/piotr-pazinski [dostęp: 09.09.2018].

A. Grupińska, Wysłuchiwanie Zagłady i rozmawianie o schedzie pozagładowej, w: M. Grynberg, Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014.

P. Kuhiwczak, The Grammar to Survival. How Do We Read Holocaust Testimonies w: Translating and Interpreting Conflict, Amsterdam-New York, 2007, s. 61-73.

A. Mach, Świadkowie świadectw: postpamięć zagłady w polskiej literaturze najnowszej, Warszawa-Toruń 2016.

P. Paziński,Krajobraz z oszronionym oknem, w: idem, Rzeczywistość poprzecierana, Kraków – Budapeszt 2015.

P. Paziński, Pensjonat, Warszawa 2009.

C.Rosiński, Wytwarzanie przestrzeni – twórczość Piotra Pazińskiego, a praktyki codzienności, nr 1, lato 2015, s. 52-57.

Z. Zaleska, Wyrywanie wątroby. Wywiad z Michałem Kłobukowskim w: eadem, Przejęzyczenie, Wołowiec 2015. 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.