Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 70 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2019, Numer 3 (41) 2019

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 3 grudnia 2019

Artykuły

Ilość

The Price of Participation. Short-Range Cultures and World Literature

Wielogłos, 2019, Numer 3 (41) 2019, s. 1-16
Data publikacji online: 3 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.015.11456

The “Suspicious Cosmopolitanism of Music”, or the Art of Sounds as a Point of Reference for World Literature

Wielogłos, 2019, Numer 3 (41) 2019, s. 17-33
Data publikacji online: 3 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.016.11457

The Green Gables Utopia. On the Novel by Lucy Maud Montgomery

Wielogłos, 2019, Numer 3 (41) 2019, s. 35-46
Data publikacji online: 3 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.017.11458

The Gabija Almanac: The Cracow Origins of Lithuanian Modernism, or Some Remarks on National Literature

Wielogłos, 2019, Numer 3 (41) 2019, s. 47-68
Data publikacji online: 3 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.018.11459

The Language of a Minority – Horst Bienek’s The First Polka in the Context of Minor Literatures

Wielogłos, 2019, Numer 3 (41) 2019, s. 69-86
Data publikacji online: 3 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.019.11460

Landscape Movements in Avrom Sutzkever’s Poetry

Wielogłos, 2019, Numer 3 (41) 2019, s. 87-105
Data publikacji online: 3 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.020.11461

The Art of Survival: A Textual Analysis of Clarice Lispector’s The Fifth Story

Wielogłos, 2019, Numer 3 (41) 2019, s. 107-118
Data publikacji online: 3 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.021.11462

World Literature as a Non-Place

Wielogłos, 2019, Numer 3 (41) 2019, s. 119-136
Data publikacji online: 3 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.022.11463