Nocne i dzienne historie: doświadczenie Zagłady na polskiej prowincji. (O książce „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”)

Karolina Koprowska

Abstrakt

Night and Day Stories: the Holocaust Experience in the Polish Province

The article is a review of the book Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski [Beyond is the Night – the Fate of Jews in Selected Local Government Districts in Occupied Poland]. This two-volume work, edited by Barbara Engelking and Jan Grabowski, has been published by the Centre for Holocaust Research IFIS PAN. It is a summary of a research project that concerns survival strategies of Jews during the Occupation in the General Government (1942-1945). The authors attempt to describe nine different poviats through the prism of microhistory, focusing on the course of events during the Holocaust, German policies at the time, Polish-Jewish, Polish-Polish and Ukranian-Jewish relations.

Słowa kluczowe: prowincja, wieś, Zagłada, mikrohistoria, Żydzi , province, village, Holocaust, microhistory, Jews
References

Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, red. B. Engelking, J. Grabowski, tom. I-II, Warszawa 2018.

Dobrosielski P., stodoła, w: Ślady Holocaustu w imaginarium kultury polskiej, red. I. Kurz, J.  Kowalska-Leder, M. Szpakowska, P. Dobrosielski, Warszawa 2017.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, wydanie drugie uzupełnione i uaktualnione, Poznań 2005.

Engelking B., Jest taki piękny słoneczny dzień... Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Warszawa 2011.

Grabowski J., Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011.

Gregorowicz D., Mikrohistoria – otwieranie nowych horyzontów, https://histmag.org/Mikrohistoria-otwieranie-nowych-horyzontow-9621, dostęp: 2.09.2018. 

Gross J.T. (współpraca Grudzińska-Gross I.), Złote żniwa, Kraków 2011, s. 115.

Krupa B., Historia krytyczna i jej „gabinet cieni”. Historiografia polska wobec Zagłady 2003-2013, „Zagłada Żydów” 2014, nr 10, t. II (Materiały).

Nycz R., My, świadkowie, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s.  

prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, Warszawa 2007.

Sendyka R., Od świadków do postronnych. Kategoria bystanders i analiza „podmiotów uwikłanych”, w: Świadek: jak się staje, czym jest, red. A. Dauksza, K. Koprowska [w przygotowaniu].

Skibińska A., Markiel T., „Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości?” Zagłada domu Trynczerów, Warszawa 2011.

Tokarska-Bakir J., Błąd pomiaru. O artykule Barbary Engelking „Powiat bielski”, https://www.academia.edu/37102250/Polemika_z_Barbar%C4%85_Engelking_dot._tekstu_Powiat_bielski_.docx, dostęp: 5.09.2018.

Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec Zagłady Żydów 1942–1945, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2011.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.