Rozprawy i szkice

Sortuj według

Mężczyźni przyszłości: futuryzm i peryferyjna męskość. Prolegomena

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018,
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.032.10196

Chłopcy w za dużych mundurach. O męskich wspólnotach w wojennej prozie Józefa Czechowicza

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018,
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.033.10197

Wstyd, ujawnienie i pedagogia. André Gide i Witold Gombrowicz

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018,
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.034.10198

Antynomie męskości i erotyczne spojrzenie na męskie ciało w Agnieszce, córce Kolumba Wilhelma Macha

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018,
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.035.10199

Fałda i queer. Natura jako scena homoerotyczna

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018,
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.036.10200

Recenzje i omówienia

Gombrowicz paranoiczny albo prymus i homofobia

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018,
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.037.10201

Inne męskości

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018,
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.038.10202

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.