Rada naukowa

Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Maria Delaperrière (Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paryż, Francja)
Michał Paweł Markowski (Uniwersytet Illinois, Chicago, Stany Zjednoczone)
Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja)
Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; IBL PAN, Polska)
Marta Wyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.