Indeksacja w bazach danych

ERIH PLUS

CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Index Copernicus International - ICV 2016 79.55

ProQuest Central

EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service)

EBSCO Publishing (Humanities Source)

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

WorldCat

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.