Kontakt z redakcją

Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki

Adres redakcji:       

Wydział Polonistyki UJ,
31-007 Kraków
ul. Gołębia 16, pok. 48

e-mail: wieloglos.redakcja@uj.edu.pl

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.