Lista recenzentów współpracujących

Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)
Piotr Bogalecki (Uniwersytet Śląski)
Jacek Gutorow (Uniwersytet Opolski)
Krzysztof Hoffmann (Uniwersytet im. Adma Mickiewicza w Poznaniu)
Paweł Frelik (UMCS w Lublinie)
Maria B. Garda (Uniwersytet Łódzki)
Ewa Kołodziejczyk (IBL PAN)
Maciej Urbanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.