Lista recenzentów współpracujących

LISTA RECENZENTÓW

Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)
Piotr Bogalecki (Uniwersytet Śląski)
Jacek Gutorow (Uniwersytet Opolski)
Krzysztof Hoffmann (Uniwersytet im. Adma Mickiewicza w Poznaniu)
Paweł Frelik (UMCS w Lublinie)
Maria B. Garda (Uniwersytet Łódzki)
Ewa Kołodziejczyk (IBL PAN)
Maciej Urbanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci w roku 2014

Piotr Bogalecki (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
Wojciech Browarny (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska)
Jens Herlth (Universite de Fribourg, Szwajcaria)
Kris van Heuckelom (University of Leuven, Belgia)
Anna Kałuża (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
Jerzy Madejski (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
Dariusz Nowacki (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
Ewa Partyga (Instytut Sztuki PAN, Polska)
Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
Alina Świeściak (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
Danuta Zawadzka (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska)

Recenzenci w roku 2013

Recenzenci w roku 2012

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.