Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2017, Numer 3 (33)

Redaktor naczelny: Tomasz Kunz
Sekretarz redakcji: Tomasz Bilczewski
Opublikowano online: 2017

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Ukraińska transmoderność albo dysharmonia kanonów europejskiego i ukraińskiego modernizmu

Wielogłos, 2017, Numer 3 (33), s. 1-19
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.016.7774

„Re-kreacje” prozy Tadeusza Konwickiego w twórczości Jurija Andruchowycza. Mała apokalipsa a Moscoviada

Wielogłos, 2017, Numer 3 (33), s. 21-46
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.017.7775

Euromajdan – zaangażowanie – literatura. O kształtowaniu się postaw społecznych „Młodej Ukrainy” na przykładzie pisarstwa Andrija Lubki

Wielogłos, 2017, Numer 3 (33), s. 47-70
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.018.7776

O listach Witolda Gombrowicza do Zdravka Malicia

Wielogłos, 2017, Numer 3 (33), s. 71-87
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.019.7777

Recenzje i omówienia

Polska Szeherezada potrafi mówić, czyli o brzemieniu erudycji

Wielogłos, 2017, Numer 3 (33), s. 89-105
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.020.7778

Teoria tranzytu – relacyjność kultury ukraińskiej

Wielogłos, 2017, Numer 3 (33), s. 107-112
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.023.8142

Po drugiej stronie lustra. Ukraiński rewers polskiego kresowego mitu O książce Katarzyny Glinianowicz, Z cienia polskości. Ukraińska proza galicyjska przełomu XIX i XX wieku

Wielogłos, 2017, Numer 3 (33), s. 113-118
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.021.7779

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.