Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Tomasz Kunz
Sekretarz redakcji: Paweł Bukowiec

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018

Redaktor naczelny: Tomasz Kunz
Sekretarz redakcji: Paweł Bukowiec
Opublikowano online: 12 lipca 2018

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Gdy wstaniemy z martwych – epilog dramatyczny Henryka Ibsena

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 1–13
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.016.9961

Jeszcze jeden głos (po osiemdziesięciu latach) o Trzech zimach

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 15–33
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.017.9962

Rewolucja jako konieczność biopolityczna w twórczości Brunona Jasieńskiego

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 35–49
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.018.9963

Nieobecność Miłobędzkiej

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 51–68
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.019.9964

Dotknąć światła… O dotyku w pierwszym tomie poetyckim Zbigniewa Herberta

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 69–83
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.020.9965

Polityczność wiersza? Kilka słów o wersyfikacji jako formie komunikacji w poezji zaangażowanej lewicowo

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 85–108
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.021.9966

Późne życie postsekularyzmu: o możliwych lekturach pisarstwa postkolonii

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 109–127
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.022.9967

Pocztówka z końca świata. O języku (i) pamięci w debiutanckiej prozie Jonathana Safrana Foera i Piotra Pazińskiego

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 129–143
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.023.9968

Jeszcze o Künstlerroman. Perspektywa germanistyczna (z kilkoma ekskursami)

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 145–159
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.024.9969

Recenzje i omówienia

Nocne i dzienne historie: doświadczenie Zagłady na polskiej prowincji. (O książce „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”)

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 161–174
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.025.9970

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.