Artykuły

Ilość

Poland and the Conrad Problem: the controversy over Joseph Conrad-Korzeniowski's patriotism.

Yearbook of Conrad Studies, 2016, Vol. 11, s. 7–41
Data publikacji online: 8 maja 2017
DOI 10.4467/20843941YC.16.001.6847

Marlow's Psychology and His Two Narrative Perspectives in Lord Jim

Yearbook of Conrad Studies, 2016, Vol. 11, s. 43–58
Data publikacji online: 8 maja 2017
DOI 10.4467/20843941YC.16.002.6848

Emotions versus Self-knowledge in Joseph Conrad’s Lord Jim and The Shadow-Line

Yearbook of Conrad Studies, 2016, Vol. 11, s. 59–66
Data publikacji online: 8 maja 2017
DOI 10.4467/20843941YC.16.003.6849

Joseph Conrad's The End of the Tether: Les jeux sont faits

Yearbook of Conrad Studies, 2016, Vol. 11, s. 67–73
Data publikacji online: 8 maja 2017
DOI 10.4467/20843941YC.16.004.6850

Romeo and Juliet: A New Context for Victory?

Yearbook of Conrad Studies, 2016, Vol. 11, s. 75–86
Data publikacji online: 8 maja 2017
DOI 10.4467/20843941YC.16.005.6851

Braving the Seas: The Swimmer Image in Conrad's Fiction

Yearbook of Conrad Studies, 2016, Vol. 11, s. 87–92
Data publikacji online: 8 maja 2017
DOI 10.4467/20843941YC.16.006.6852

Detecting Kunstlerroman in Conrad’s The Secret Agent: A Self-reflexive Type

Yearbook of Conrad Studies, 2016, Vol. 11, s. 93–108
Data publikacji online: 8 maja 2017
DOI 10.4467/20843941YC.16.007.6853

Reviews

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.