Misja i cele czasopisma

An annual series devoted to the life and work of
Joseph Conrad-Korzeniowski who, while being
one of the great names of English literature, had
a cultural background that was very much Polish
and indeed ‘continental’.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.