Misja i cele czasopisma

An annual series devoted to the life and work of Joseph Conrad-Korzeniowski who, while being one of the great names of English literature, had a cultural background that was very much Polish and indeed ‘continental’.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.