Rada naukowa

Prof. Andrzej Busza (University of British Columbia, Vancouver)

Prof. Zdzisław Najder (Tischner European University, Cracow)
Prof. Krystyna Stamirowska (Jagiellonian University, Cracow)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.