Rada naukowa

Prof. Andrzej Busza (University of British Columbia, Vancouver)
Dr. Ewa Chruściel (Colby-Sawyer College, USA - Associate Professor)
Prof. dr hab. Jolanta Dudek, D. Phil. (Oxon) (Jagiellonian University, Cracow) - Chairman of the Advisory Board
Prof. Zdzisław Najder (Tischner European University, Cracow
Prof. Krystyna Stamirowska (Jagiellonian University, Cracow)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.