Zeszyty Glottodydaktyczne Jagellońskiego Centrum Językowego

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Jerzy Freundlich

Publikacja jest zarówno plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych, jak i próbą podzielenia się doświadczeniami w tej dziedzinie. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związanie z nauczaniem osób dorosłych, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z języka obcego, to wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu na niższych poziomach, także w pracy z dziećmi. Teksty poświęcone nauce języka specjalistycznego i sposobom adaptacji tekstu oryginalnego będą z pewnością pomocne na zajęciach ze studentami oraz na kursach dla określonych grup zawodowych.

ISSN 2080-2358

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2016, Zeszyt 6 (2016)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Guy Torr
Opublikowano online: 19 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

Testing speaking skills to A2 students

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2016, Zeszyt 6 (2016) , s. 7-15
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

The development of autonomous EFL students – the necessity and requirement of present times and the duty of the modern language teacher – on the example of peer feedback

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2016, Zeszyt 6 (2016) , s. 17-28
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

Teaching from the Cloud

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2016, Zeszyt 6 (2016) , s. 31-42
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

Mobile assisted language learning

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2016, Zeszyt 6 (2016) , s. 43-52
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

On teaching ESP at tertiary level: the case of English for Geography. Part 1

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2016, Zeszyt 6 (2016) , s. 55-63
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

Praca w grupach jako sposób na pracę z tekstem specjalistycznym

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2016, Zeszyt 6 (2016) , s. 65-84
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

O odmianie norweskich czasowników słabych

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2016, Zeszyt 6 (2016) , s. 87-103
Data publikacji online: 19 grudnia 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.