Zeszyty Glottodydaktyczne Jagellońskiego Centrum Językowego

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Jerzy Freundlich

Publikacja jest zarówno plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych, jak i próbą podzielenia się doświadczeniami w tej dziedzinie. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związanie z nauczaniem osób dorosłych, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z języka obcego, to wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu na niższych poziomach, także w pracy z dziećmi. Teksty poświęcone nauce języka specjalistycznego i sposobom adaptacji tekstu oryginalnego będą z pewnością pomocne na zajęciach ze studentami oraz na kursach dla określonych grup zawodowych.

ISSN 2080-2358

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Guy Torr
Opublikowano online: 21 grudnia 2018

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW AUTENTYCZNYCH

Sortuj według

Can war be funny?

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 13-22
Data publikacji online: 21 grudnia 2018

Vampires: Folklore, fantasy and fact 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 23-31
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

When art meets the cinema 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 33-43
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

The master of suspense 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 45-59
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

Still one language?  Why Brits and Americans swear differently 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 61-71
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

Books and reading 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 73-82
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

Technology and its impact on our lives

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 83-90
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

Digital natives vs digital immigrants 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 91-101
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

From the asylum to the mental hospital 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 103-126
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

Everyday racism 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 127-147
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

Unexpected genetic heroes

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 149-160
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.