Zeszyty Glottodydaktyczne Jagellońskiego Centrum Językowego

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Jerzy Freundlich

Publikacja jest zarówno plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych, jak i próbą podzielenia się doświadczeniami w tej dziedzinie. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związanie z nauczaniem osób dorosłych, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z języka obcego, to wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu na niższych poziomach, także w pracy z dziećmi. Teksty poświęcone nauce języka specjalistycznego i sposobom adaptacji tekstu oryginalnego będą z pewnością pomocne na zajęciach ze studentami oraz na kursach dla określonych grup zawodowych.

ISSN 2080-2358

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Guy Torr
Opublikowano online: 9 lutego 2018

METODYKA NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

Sortuj według

Discussing Constructivism on the basis of teaching ESP to students of philosophy

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 11-20
Data publikacji online: 9 lutego 2018

Using fiction in class to promote critical thinking skills on the example of The Fifth Child by Doris Lessing

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 22-34
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Wszyscy się nagrywajmy!

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 35-40
Data publikacji online: 16 lutego 2018

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW AUTENTYCZNYCH

Medieval art history

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 43-52
Data publikacji online: 16 lutego 2018

The Black Death and the Byzantine Empire

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 53-60
Data publikacji online: 16 lutego 2018

More science than fiction

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 61-70
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Blade Runner – an in-depth analysis

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 71-85
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Future dystopia

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 87-98
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Debunking myths in psychology

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 99-110
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Personality disorders

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 111-126
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Puzzle of personality

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2017, Zeszyt 7 (2017) , s. 127-137
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.