Ćwiczenie sprawności rozumienia tekstów metodą Christophera Humphrisa

Iwona Podgórska-Sasin

Abstrakt

W niniejszym artykule chciałabym przedstawić propozycję pracy z tekstem, traktowaną jako ćwiczenie rozwijające sprawność rozumienia.
Nauczanie języka, mające na względzie priorytet komunikatywności, jest dla nauczyciela zadaniem trudnym i zarazem łatwym. Trudnym dlatego, że wymaga większego przygotowania zarówno pod kątem wymagań językowych (dobór odpowiedniego tekstu autentycznego), jak i metodologii. Łatwym, ponieważ to student przyjmuje na siebie część odpowiedzialności za uczenie się, uzyskując większą samodzielność w procesie przyswajania materiału. Podczas słuchania czy czytania nie rozwija wyłącznie umiejętności rozumienia. Percepcja tekstu tworzy w jego umyśle pewne prowizoryczne reguły, uproszczone, ale wystarczające do zbudowania pierwotnej bazy języka umożliwiającej komunikację. Na poziomie podświadomym, obserwując mechanizmy i regularności form, rozwija również zdolności produktywne. Tymczasem nauczyciel, skupiony na ćwiczeniach gramatycznych, leksykalnych czy fonologicznych, nie pomija zarazem natury języka, którą jest tekst, a nie pojedyncze zdania, występujące na ogół w ćwiczeniach. Nie mogąc nauczyć całej gramatyki, całego słownictwa ani całej fonologii, kieruje uwagę na ćwiczenie analitycznych kompetencji studentów. Oczywiście żadne działanie o charakterze analizy językowej nie powinno być przeprowadzane na tekście, który wcześniej nie byłby wykorzystany jako autentyczny tekst do słuchania. Nie należy również prosić studentów o skoncentrowanie się na formach językowych, jeśli nie uzyskali wcześniej globalnego rozumienia analizowanego tekstu.
 

References

Humphris Ch., 1982. Una lezione di lettura: un esempio. Roma: Bollettino Dilit. Edizioni Dilit.

Humphris Ch., 1984. Ascolto analitico funzionale. Roma: Bollettino Dilit. Edizioni Dilit.

Humphris Ch., 1990/1991. Come insegnare una lingua straniera a principianti che studiano un’ora e mezza la settimana? Roma: Bollettino Dilit. Edizioni Dilit.

Humphris Ch., 1991a. Ascolto autentico: basta con i fogli lavoro. Roma: Bollettino Dilit. Edizioni Dilit.

Humphris Ch., 1991b. Il mito del senso generale. Roma: Bollettino Dilit. Edizioni Dilit.

Humphris Ch., 1993. Che significa capire? In ‘Atti del 5° Seminario Intrnazionale per Insegnanti di Lingua: Ascoltare: perchè, che cosa, come e quanto.’ Roma: Bollettino Dilit. Edizioni Dilit.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.